DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě
2014-01-10

Klikněte zde k prohlédnutí videa (pouze v angličtině, překlad do češtiny je na konci tohoto článku) 

Archbishop Leonard  with Maranatha Pilgrims Prayed with Vassula and the TLIG Group In Bethlehem 
Arcibiskup Leonard s poutníky skupiny Maranatha se modlil s Vassulou a poutníky Opravdového života v Bohu v Betlémě

V roce 2013 se setkaly dvě poutě. Obě společenství byla ekumenická, jedno vedené arcibiskupem Leonardem z Belgie s nímž putovala i Vicka (jedna z vizionářů z Medžugorje) a druhé bylo společenství Opravdového života v Bohu s Vassulou. Toto krátké video ukazuje chvíli, kdy se skupiny vzájemně představovaly. 

Kompletní videozáznam z něhož pochází úvodní ukázka najdete zde:

http://www.youtube.com/watch?v=0AduG3...

Reportáž arcibiskupa Leonarda o setkání: 

web skupiny Maranatha - v angličtině 

Překlad videa:

Mons. Leonard:

Připojila se k nám skupina poutníků Opravdového života v Bohu s paní Vassulou Rydén. Chtěl bych jim v krátkosti říci, jaký je smysl naší pouti - pouti Maranatha. Paní Vassula bude překládat do angličtiny. Ona vám pak zase řekne, jaká je pouť Opravdového života v Bohu. Pouť Maranatha se skládá z poutníků, kteří přijeli ze všech pěti kontinentů, hlavně z Evropy a Ameriky. Název pouti vyjadřuje, že je to pouť modlitby za obrácení lidského srdce a za uzdravení lidstva. Proč jsme přijeli sem? Především, abychom vyjádřili solidaritu se všemi křesťany Svaté země. A v Galileji se nám dostalo takové radosti, že jsme slavili mši svatou se 13000 galilejskými křesťany. Včera jsme měli tu čest slavit mši svatou s 5000 Palestinci, obyvateli Betléma, i z jiných částí Svaté země. A také jsme sem přijeli proto, že všechna pokušení celého světa jsou na tomto místě přítomná: mír a válka; násilí a láska; různé křesťanské denominace; křesťané, muslimové a židé; naše pouť se nazývá Maranatha, což samozřejmě znamená, Ježíši, přijď! Proč tento název? Protože společně můžeme udělat velice mnoho pro uzdravení lidstva. Jen skrze Ježíše Krista přijde skutečné uzdravení. Amen.

Vassula:

Mons. Leonard mě požádal, abych vysvětlila, proč poutníci Opravdového života v Bohu přijeli do Svaté země. Ráda bych uvedla, že každé dva roky pořádáme pouť, někdy tady, někdy po stopách svatého Pavla, míst je tedy přirozeně více. Na této pouti, abychom sem mohli přijet, jsme pracovali dva roky. Je to tedy shoda, že jsme tu společně. (potlesk) Je nás 700 poutníků z 60 zemí a mezi námi je 117 duchovních - kněží a duchovních vůdců z 20 církevních denominací.  Jak zde můžete vidět, máme tu tak trochu od každého něco.

Přijet do Svaté země, to byl náš úmysl, protože misie Opravdového života v Bohu je církevní jednota. Takže se opravdu velmi mnoho modlíme a již to, co máme zde, je jednota v různosti. Také jsme se velmi modlili za uzdravení této země, jež je zemí Ježíšovou.  Uzdravení pro mír. Pán Ježíš žádá o mír a ne o násilí. To je úmysl našich společných modliteb a smíření všech církví a sjednocení dat Velikonoc. 

 
Další novinky:
Oslava 38. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
Pozvání k celosvětové 24 hodinové vigilii modliteb za sjednocení data Velikonoc (adoraci)
Pozvánka na koncert v Přerově
Pozvánka na koncert ve Valašském Meziříčí
Letní TLIG setkání v Lančově
Pozvánka na koncert ve Znojmě
Pozvánka na koncert ve Velkém Meziříčí
Pozvánka na přednášku
Oslava 36. výročí Opravdového života v Bohu
Pozvánka na koncert v Kojetíně
Naléhavá výzva od Vassuly
Pozvánka na koncert v Krnově
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Pozvánka na koncert s přednáškou
Postní duchovní obnova
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Vassulina mise v Itálii
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Tak snadné, jako se napít vody
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Pozvánka na přednášku Proroctví
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Poselství z 13. března 2020
Naléhavý dopis od Vassuly
Čtyři nová poselství
Dvě nová poselství
Pozor na ducha Jezábel
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Cesta, kterou jsem před tebou rozvinul, nemá chybu
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Ukážu jim, co znamená Opravdový Život v Bohu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message