DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Misie » Evangelizace » Jak se nyní zapojit » How can my country get organized better? » Creating Regional Chapters to Help Evangelization and Prayer Groups - More in Depth »

Creating Regional Chapters to Help Evangelization and Prayer Groups

Cont'd

More in depth

1. Defined the geographic areas.

First we looked at the map of the USA. Then we drew some lines to break up 6 somewhat equal regions. We decided on 6 regions based on a few things. The USA could have had many more regions but we needed to be realistic. Too many regions would have been too hard to manage. At least initially. We decided to go in steps. Six was a nice feasible number and lent itself well to the way the USA is laid out.

After the lines on the map were drawn, we looked closer at the States that were in those areas. We obtained the population statistics on each of those States and did a little math. We did not want any one region to have an unbalanced number of people in it. All that stuff we found on the Internet with a Google search.

Another factor that weighed in was the amount of current TLIG activity in those regions. Areas that were already working hard and where there were a fair amount of prayer groups could take on a bit more than an area that was starting from scratch.

2. Identified potential people to take responsibility of those regions.

Now that we had our regions defined, we needed to find people in those areas to take on the responsibility. We brainstormed to come up with a list of people in each region that were responsible, active readers and workers in TLIG. We wanted two or three people, minimum, to take the responsibility.

 

 
Misie
Promluvy Vassuly Rydén po celém světě
Reportáže ze setkání s Vassulou
Evangelizace
    Jak se nyní zapojit
        Uspořádejte přednášku ve své farnosti, rodině, společenství, klubu, knihovně... atd.
        27 otázek
        27 odpovědí
    Pozvání k evangelizaci
    Jak podporovat Opravdový život v Bohu
    Vezmi srp a žni
    Vassula on Witnessing
    Materiály k propagaci TLIG
    Kontakt

Promluvy Vassuly Rydén po celém světě
Seznam posledních setkání
 

Reportáže ze setkání s Vassulou
Podrobné reportáže z Vassuliných cest a setkání
 

Evangelizace
Být ozvěnou Ozvěny (The echos of the Echo) ... Svědecká setkání a Ježíšovo pozvání k evangelizaci
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Žij svatě a modli se více
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Slitovnost a Láska se dává poznat lidstvu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
2018-01-22
 
Tak snadné, jako se napít vody
Afshin Javid v Kolíně nad Rýnem

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message