DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Misie » Evangelizace » Jak se nyní zapojit » How can my country get organized better? »

PAGES:  1  2  3  4   NEXT

Creating Regional Chapters to Help Evangelization and Prayer Groups

The USA Model. Spring 2006.

Goal: Spread the Messages more effectively.

Download:
  usa_regions.doc
  usa_regions.pdf

Problem: The United States is a huge country. Centralized coordination slows down the progress of Evangelization, Prayer Groups and propagation of the Messages.

Solution: Establish regional "chapters" or just plain old "regions" with people responsible for those areas, thus creating much more focus and effectiveness.

Quick Summary

What we did:

 1. Defined the geographic areas.
 2. Identified potential people to take responsibility of those regions.
 3. Defined and assigned responsibility to those people.
 4. Contacted them to see if they were up for the job.
 5. Created method of accountability.

What we focused on:

 1. Form Prayer Groups
 2. Organize witness meetings and book tables events
 3. Stock books and materials
 4. Hold retreats every so often
 5. Prison evangelization where possible
 6. Attend international pilgrimages and retreats
 7. Send in monthly reports

For further information, send an email to the regional contacts in the USA.

More in depth

PAGES:  1  2  3  4   NEXT

 

 
Misie
Promluvy Vassuly Rydén po celém světě
Reportáže ze setkání s Vassulou
Evangelizace
    Jak se nyní zapojit
        Uspořádejte přednášku ve své farnosti, rodině, společenství, klubu, knihovně... atd.
        27 otázek
        27 odpovědí
    Pozvání k evangelizaci
    Jak podporovat Opravdový život v Bohu
    Vezmi srp a žni
    Vassula on Witnessing
    Materiály k propagaci TLIG
    Kontakt

Promluvy Vassuly Rydén po celém světě
Seznam posledních setkání
 

Reportáže ze setkání s Vassulou
Podrobné reportáže z Vassuliných cest a setkání
 

Evangelizace
Být ozvěnou Ozvěny (The echos of the Echo) ... Svědecká setkání a Ježíšovo pozvání k evangelizaci
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Pán chce, abychom vstoupili do důvěrného vztahu s Ním
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Všichni, kdo odsuzují Vikáře Mé Církve, nemohou být mými učedníky
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén
 
Poselství z 13. března 2020
Překlad nově přijatého poselství z 13. března 2020

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message