DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

27. - 31. května 1986

27. 5. 1986

Pokoj tobě. Udělám všechno, co si Bůh přeje, abych učinil. Povedu tě k Bohu. Dan

28. 5. 1986

Otče! Otče Nebes, všechno řiď a dej mi sílu!

Co to říkáš?

Modlil jsem se k Otci v Nebi. Sláva Bohu. Ježíš je stále s tebou. Volej Ježíše ve svých modlitbách. Povedu tě k tvému Otci.

(Začala jsem se obávat, že jsem byla podvedena.)

Neboj se, moje poselství ti neublíží. Miluj Boha, miluj Ho víc. Daniel

30. 5. 1986

Pokoj tobě. Veď nevinný život. Budu se za tebe modlit. Miluj Ježíše Krista. On tě miluje.

"Neboj se, protože jsem blízko tebe, pojď ke Mně, jsem zde."1

(Zeptala jsem se svého anděla.)

Kde obvykle jsi? 

Jsem tam, kde jsi ty.

Můžeš mě vidět tak jasně, jako já vidím věci kolem?

Ano.

Kde jsi, když běžím ze schodů?

Jsem s tebou.

Kde jsi teď?

Jsem blízko tebe.

Kde budeš až umřu?

Setkáš se se mnou. Budu po tvém boku.

Řekni mi něco ...

Miluji Boha. Oslavuj Boha. Dan

31. 5. 1986

Pokoj. Pokoj s tebou. Bůh tě miluje, a ukazuje ti Svou lásku. Bůh vás všechny miluje daleko nad vaše chápání. Miluj Boha, protože Bůh je dobrý. Miluj Ho celou svojí silou. Daniel


1 Ignorovala jsem tuto Ježíšovu větu ze strachu, že jsem byla obelhána. Pak jsem mluvila ke svému andělu a předstírala jsem, že jsem nic neslyšela.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Uctěte Srdce vaší Matky odmítnutím zla
Naše Dvě Srdce .. budou triumfovat

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Jestliže je člověk nevinen, přinesu mu svobodu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
22. - 23. dubna 2023, Dietikon, Švýcarsko
 
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu

 
 



Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message