DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

30. ledna 1987

30. 1. 1987

Chci Ti poděkovat Otče za to, že jsi mě ochránil od zlého. Můj Spasiteli, nikdy jsem Ti dost nepoděkovala, když jsi ke mně přišel až z nebe. Po celou dobu jsi můj Ochránce a Vykupitel. Když mě obklopovalo zlo, moje duše trpěla. Když na mě Satan útočil lží a výmysly, Ty jsi nečekal. Přišel jsi mě vysvobodit. Démoni byly kolem mě ze všech stran, aby mě zabili. Moje duše si připomněla Tvoje dávné skutky a křičela k Tobě. Přišel jsi ke mně plný slitování a vytrhl jsi mě z jejich drápů. Buď požehnán a Tvoje Jméno oslavováno.

Ode Mne pochází všechna Moudrost. Když jsem uslyšel tvůj nářek ve dnech tvého utrpení, pozvedl jsem tě na Svoji hruď. Já, Jahve, jsem tvůj Vykupitel. Chtěl jsem, dcero, abys Mě potřebovala. Chtěl jsem ti připomenout Své Milosrdenství. Ach dcero, tvoje duše byla blízko smrti. Obklopovalo tě všechno zlo1 a útočilo na tebe. Když se doslechli o Mých Plánech, odvrhli tě, všude po tobě slídili, aby tě zbavili života a pohltili tě. Když tě zběsile pustošili, zaslechl jsem ze země tvůj nářek. Jak bych mohl odolat? Už jsem se nemohl déle dívat, jak tě obklopuje zlo.2 Přispěchal jsem k tobě a ukryl jsem tvou bezmocnou duši ve Svých pažích, ve svém milosrdenství jsem tě pozvedl k Sobě. Znovu jsem tě oživil, když na tebe zasvítilo Moje Světlo.

Dcero, dám ti plně porozumět: Já jsem tvůj Bůh a protože jsi vzácná v Mých očích,budu chránit tvoji duši. Jsem tvůj prvořadý Otec, cožpak jsem ti o tom všechno neřekl a nevyjevil už dávno? Neměj obavy z toho, dcero, koho jsem si vybral. Já, Jahve, ukáži lidstvu Svoje milosrdenství a mnohé uzdravím. Já, Jahve jsem tě určil, abys byla Můj posel ještě dříve než ses narodila. Máš za úkol nést Moje poselství míru a lásky a mnozí se naučí pravdivě žít svatý život ve Mně.

Pomohu ti oslavit Mě a budu tě stále učit. Uzdravím tě z tvojí viny a dám ti Svůj Mír z Mého Srdce, kde si přeji, abys přebývala navždy. Já, Jahve, tě povedu až do konce. Miluji tě, na to nikdy nezapomeň. Já jsem Moudrost a všechna Moudrost přijde ode Mne.

 


1 Bylo to tehdy, když na mě útočil Satan. Uvědomil si, že Bůh má se mnou plány. Společně se svými démony mě chtěl zabít. Bůh dovolil, aby se toto všechno přihodilo, tak jsem k Němu křičela, potřebovala jsem Ho a zcela se Mu odevzdávala..
2 Démoni na mě útočili tak zlomyslně, že když jsem volala svého anděla, jediné co mi řekl, bylo: "Modli se!” Také můj anděl byl v boji a pomáhal mě chránit.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

V čase pronásledování
Ježíš vysvětluje Apokalypsu 6,12-17

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Svěřuji ti Své duchovní
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message