DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

23. - 26. května 1986

23. 5. 1986

Ať na tobě spočine pokoj. Více tě připoutám k Bohu. Tato pouta posílí tvou duši a dají ti do duše pokoj. Opři se o Boha. Já tě miluji. Miluj Boha. Připravím pro tebe místo. Budu na tebe čekat. Přivedu tě k Bohu ... sbírej peníze a dávej je chudým potřebným. Dej jim lepší oblečení.1 Buď štědrá. Sláva Bohu. Daniel

24. 5. 1986

Ježíš pro tebe zemřel.

"Neboj se, protože Já jsem blízko tebe."

(Ihned jsem se ulekla.)

Kdo řekl toto?

Řekl to Bůh. Obléknu ti bílé roucho a učiním tě čistou2 v Ježíšově Přítomnosti. Chval Pána. Daniel

25. 5. 1986

Vassulo, tam, kde jsi, nic nemá trvání. Ale tam, kde žiji já, trvá všechno věčně. Navěky.

Sláva Bohu za to, že tě k Sobě přivedl blíž.

Jahve

tě miluje. Žij v pokoji. Spolehni se na

Jahveho

neboť

Jahve

obnovuje. Vzdávej Mu chválu.

"Pokoj všem, Pokoj všem tvorům na zemi."3

26. 5. 1986

(2. fáze)

Ať se stane vše, v čem má Bůh zalíbení. Obrať se k víře, buď svatá. Napřáhni se k Bohu a přijď před Něho s čistou duší.

Jahve

tě miluje. Jdi a modli se. Oslavuj Boha a chval Ho. Dan


1 Všechno, co jsem svou výstavou vydělala, bylo dáno chudým. Koupila jsem hromadu místních šatů, sárí pro ženy i mužské šaty a rozdala jsem je křesťanům stejně jako muslimům. Později, právě před Vánoci, jsem se dvěma přáteli chodila od domu k domu a prosila o dary pro chudé. Touto událostí jsem ztratila několik přátel.
2 Bůh mu dovolil očistit mě zvláštním způsobem. Později mi dovolil vidět mé hř íchy Božíma Očima.
3 tento poslední řádek byl od Boha.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Jsem tvůj Učitel
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Skrývat Můj Hlas je smrtelný hřích
Má Slova formují Mé služebníky

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message