DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

18. - 28. prosince 1986

18. 12. 1986

Pokoj tobě dcero. Nes plody.

Ach Pane, nauč mě to!

Pomohu ti. V Mé blízkosti se to naučíš. Já, Bůh, žehnám každý krok, který uděláš. Jdi, shromáždi Mé děti ať sdílí1 tvoje štěstí. Ať se Moje děti radují, ať jsou tak šťastné jako ty. Přinášej ovoce.

27. 12. 1986

Pokoj tobě. Já, Ježíš Kristus jsem zde. Zůstaň ve Mně a podej Mi ruku. Já, s tvojí rukou v Mé, tě povedu. Půjdeš se Mnou. Tvůj krok půjde ve stejném tempu s Mým. Naučíš se být se Mnou, stejně jako ses naučila milovat Mě a rozpoznávat Mě.

Naučíš se pomáhat mnohým, tak se ke Mně přimkni a buď pozorná.  Dám ti porozumět v pravý čas.2 Modli se se Mnou a buď požehnána. Já, Bůh, tě miluji. Blahoslavení ti, kteří Mě neviděli a přesto ve Mě věří. Zdědí všechno, co vlastním Já.

28. 12. 1986

Pokoj tobě. Chci, abys v mysli přijala, že budeš kráčet se Mnou. Chci, abys v mysli přijala, že Já, Bůh, tě miluji. Vždycky si pamatuj tato slova. Buď požehnána a raduj se dcero, ještě jsi nepochopila?3

(Nereagovala jsem.)

Toto všechno se stále zdá být nad lidské chápání!

Proč? Chci, abys uskutečnila to, že jsem tě požehnal a že stále přebýváš v Mém božském Světle tím, že jsi ve Mně. Miluj Mne celou svojí silou, protože Já, Jahve, jsem na tebe upřel Svoje oči. Setkej se se Mnou, kdykoliv si přeješ.


1 čtením Jeho Poselství
2 přemýšlela jsem, kdy toto všechno přijde
3 Bůh hlasitě vykřikl tyto slova pobaveným tónem


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Uctěte Srdce vaší Matky odmítnutím zla
Naše Dvě Srdce .. budou triumfovat

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Jestliže je člověk nevinen, přinesu mu svobodu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
22. - 23. dubna 2023, Dietikon, Švýcarsko
 
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message