DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

15. prosince 1986

15. 12. 1986

Pokoj tobě. Já, Ježíš, jsem s tebou. Zkus poznat, kdo je se Mnou.

(Očima své duše jsem viděla Jeho Matku.)

Tvá Matka! Panna Maria?

Také tvoje Matka, dítě! Naslouchej Jí:

1 Dcero, miluji tě. Já jsem také blízko tebe. Odvahu. Zůstaň s Námi a pracuj s Námi.

Ano, chci.

(Náhle jsem si vzpomněla na starý sen, ve kterém jsem viděla Pannu Marii. Zdálo se mi to, když mi bylo asi 10 let a v tom snu jsem se vdávala a nebrala jsem si nikoho jiného než Ježíše! Neviděla jsem Ho, ale byl zde, Neviditelný Bůh. Měla jsem s ním jít mezi zástupy lidí (pozvaných hostů), kteří se rozestoupili, mávajíce palmovými ratolestmi ve svých rukou, abychom mohli projít. Pak jsem uviděla otevřené dveře. Když jsem vstoupila do té místnosti, uviděla jsem Pannu Marii. Šla mi naproti a objala mě. Byla velmi šťastná a kolem ní byly ostatní svaté ženy. Pak mi najednou začala upravovat vlasy, šaty a velmi Jí záleželo na tom, abych vypadala dokonale pro Jejího Syna.)

(Pak promluvil Ježíš.)

Pamatuješ? Dal jsem ti ten sen, když ti bylo jedenáct let. Já, Bůh, jsem si tě vybral. Udržel jsem tvou paměť svěží, aby byla schopná si dnes připomenout tento sen.

A co to má znamenat?

Znamená to, že jsi byla vybrána pracovat pro Mě. Já, Bůh, vždy dosáhnu Svých cílů. Chtěl jsem, abys Mě milovala. Požehnám tě, abys pracovala pro pokoj. Naučím tě být svatou a žít svatě, protože Já jsem Svatý a každý, kdo pro Mne pracuje, musí být svatý. Odvahu, dcero, pamatuj, Já, Bůh, jsem stále po tvém boku a miluji tě.


1 Mluvila Pana Maria. To bylo poprvé.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Má Spravedlnost je provokována a vyzývána
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já jsem tvůj laskavý Ochránce, který ti pomáhá
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message