DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

2. prosince 1986

2. 12. 1986

Pokoj tobě. Já, Jahve jsem vedle tebe. Jsem vždycky blízko tebe. Dívám se a sténám nad vyprahlostí v lidech.1

Pojď a opři se o Mě. Ještě nepřišel čas, prozatím buď pozorná a bdělá.

Jak mi byl dán tento dar, rozhodl jsi se, můj Pane, náhle?

Odpovím na tvoji otázku: Dal jsem ti dar dosáhnout Mě tímto způsobem kdykoliv a kdekoliv. Jsem to Já, kdo tě povolal. Já, Bůh, jsem tě znal dávno předtím než ses narodila a utvářel jsem tě v lůně tvé matky. Znal jsem tě a jsi Moje, milovaná. Vybral jsem tě, aby ses stala Mým poslem. Máš nést Moje Poselství. Vybral jsem si tě, protože jsem to chtěl.

Sledoval jsem tě, jak jsi rostla, ale zdálo se, že si neuvědomuješ Moji přítomnost. Vypadalo to, že jsi na Mě zapomněla. Když jsem uviděl, že se vzdaluješ, zavolal jsem tě, protože přišel čas. Byl jsem potěšen, protože přestože se zdálo, že jsi na Mě zapomněla, uslyšela jsi Můj Hlas. Chtěl jsem, abys Mě milovala. Chtěl jsem, abys pochopila, jak moc tě miluji. Poznej, že Já, Bůh, vždy dosáhnu Svých cílů.

Když jsem se ti poprvé zjevil, uchopil jsem tě tak, že jsi zvedla hlavu a podívala ses na Toho, který byl před tebou. Když jsi zvedla hlavu a Já jsem se ti podíval do očí, viděl jsem, jak ses cítila nemilovaná.2 Já, Bůh jsem byl k tobě plný soucitu, když jsem tě viděl tak sklíčenou. Pozvedl jsem tě k Sobě a uzdravil jsem tvoji vinu. Chtěl jsem, abys Mě poznala, protože Já jsem tvůj Vykupitel, který tě miluje. Uzdravil jsem tě a požehnal. Rozevřel jsem Svůj plášť a zeptal jsem se tě, jestli jsi ochotná ho se Mnou sdílet. Zeptal jsem se, jestli Mě chceš následovat a ty jsi odpověděla, že Mě potřebuješ a že chceš být se Mnou.

Já, Jahve, jsem se zaradoval, když jsem slyšel, že si přeješ Mě následovat. Pak jsem tě učil, jak Mě milovat, jak být se Mnou a jak Mě dosáhnout. Zasypal jsem tě Svým požehnáním a dovolil jsem ti žít v Mém Světle. Pak jsem na tebe vychrlil vodopád všech Svých děl, abys Mě tak mohla oslavovat. Já, Bůh, jsem se tě zeptal, jestli jsi ochotná pracovat pro Mě a naplnilo Mě štěstím poznání, že jsi ochotná.

Říkáš, že historie se opakuje.

Ano, můj Pane. Všichni ti, kteří přijali Tvoje volání byli odmítnuti, zesměšňování a prohlášeni za blázny. V naší moderní společnosti na mě padne tolik výsměchu! Někteří zajdou až tak daleko, že budou říkat, že jsem posedlá.

Nech být ty, kteří se ti chtějí smát. Nemají ani zdání, jak vážná budou obvinění proti nim, protože se smáli slovům, která jsem daroval Já. S těmito se vypořádám později.

Měj ve Mě víru. Znovu tě zavolám, abych ti šeptal do ucha kázání. Naplním tvoje ústa Svými slovy. Já, Jahve jsem tvoje Síla. Dám ti dostatek síly k tomu, abys přemohla své odpůrce, kterých bude mnoho, Mé dítě.3 Ale Já tě zakryji Svým štítem. Nikdo ti nebude moci ublížit.

Ať Mě slyší ti, kdo mají uši. Ať Mě spatří ti, kdo mají oči a poznají Mě. Ať ti, kteří neuzavřeli svoje srdce pochopí, že Já, Jahve, nabízím Mou zachraňující pomoc všem národům. Zůstaň blízko Mě, dcero, Já, Bůh, tě miluji.


1 tady jsem si říkala, kdy Bůh zjeví Svoje Poselství
2 Nikdy jsem nevěřila, že by Bůh mohl milovat někoho, jako jsem já. Nikdy jsem se nemodlila a nikdy jsem nepraktikovala víru. Vždycky jsem si myslela, že miluje jen ty, kteří milují Jeho.
3 Když říkal tato slova, Boží hlas náhle VELMI zesmutněl. Zněl jako otec, který poslal svého syna do války.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Uctěte Srdce vaší Matky odmítnutím zla
Naše Dvě Srdce .. budou triumfovat

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Jestliže je člověk nevinen, přinesu mu svobodu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
22. - 23. dubna 2023, Dietikon, Švýcarsko
 
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message