DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

27. - 28. listopadu 1986

27. 11. 1986

(Pochybnosti! Pochybnosti a zase pochybnosti!)

Moje srdce se chvěje a tají se mi dech. Naplňuje mě zděšení. Jestli se v tomto všem mýlím, pak jsem ten největší ubožák. Děs plní moje srdce. Ach, a ďábel se směje mému strachu ... můj Bože! Můj Bože, dej mi znamení! Jsem snad kořistí zlého?

Pokoj tobě! Já jsem Jahve a Já řídím nebe a zemi. Já jsem Nejvyšší. Opři se o Mě, protože tě miluji. Zde,1 drž kříž ve své ruce.2

Podívej,3 sevřel jsem tvoje prsty.

Miluji tě. Teď povolím tvou ruku. Pociťuj Moji lásku, dcero a důvěřuj Mi. Jdi v pokoji.

("Bůh znovu promluvil k Mojžíšovi: 'Vlož si ruku za ňadra.Vložil tedy ruku za ňadra. Když ruku vytáhl byla malomocná, bílá jako sníh. Tu poručil: 'Dej ruku zpět za ňadra.' Dal ruku zpět za ňadra. Když ji ze záňadří vytáhl, byla opět jako ostatní tělo."( Exodus 4,7))

28. 11. 1986

(Cítím se úplně bez odvahy. Nežádala jsem, aby se mi všechno toto stalo. Proč by to mělo být právě takto? Co jsem udělala?)

Dcero? Ať ti člověk nikdy nebere odvahu.

Nikdo není na mé straně, nikdo mi nevěří. Zbláznila jsem se? Proč mě obviňují proto, že ke mně mluvíš?

Podívej se na Mě.4 Buď šťastná! Raduj se, protože Já jsem vedle tebe. Buď šťastná, protože Já jsem ti nablízku. Já, Ježíš Kristus, budu s tebou vždycky. Raduj se! Dal jsem ti tento dar, že Mě dosahuješ a mluvíš se Mnou tímto způsobem a věř Mi, dcero, když ti řeknu, že jen několik málo osob má tento dar, ačkoliv bezpočet by si ho přálo. Tak se raduj! Buď šťastná.


1 Bůh se chystal dát mi znamení
2 vzala jsem do ruky, kterou píši, kříž, ležící na stole
3 Moje ruka byla tak strnulá, že jsem nemohla pustit ani kříž, ani pero, ani jsem nemohla ruku nadzvednout ze stránky. Ale když řekl: "Teď uvolním tvoji ruku", mé prsty se otevřely.
4 Pohlédla jsem na Ježíšovu milující Tvář. Jeho výraz byl plný soucitu.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Jsem tvůj Učitel
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Skrývat Můj Hlas je smrtelný hřích
Má Slova formují Mé služebníky

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message