DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

23. - 25. listopadu 1986

23. 11. 1986

(Když jsem ukázala tato poselství jednomu knězi v bangladéšském semináři, byla jsem totálně odmítnuta. Sklíčená a smutná jsem se vracela domů.)

Pokoj tobě.

Proč byl ten kněz tak uzavřený? Myslela jsem, že oni budou jako první rozumět záležitostem nebes.

Já, Jahve jsem vedle tebe. Uč je.

(Byla jsem velice nešťastná ...)

Buď v pokoji! Já jsem po celou dobu vedle tebe. Nemusíš se bát ... Já jsem Jahve, jsem to Já, kdo tě vede. Nebuď zoufalá. Oni nepochopili. Nedovol, aby tě lidé znepokojovali.1

Ty tam jsou dny, kdy bylo požehnání vítáno!2 Století, ach, století tak malé víry! Dusím se a sténám, když se musím dívat na Mé sémě nasycené mrtvými slovy! Povstaňte! Žijte! Oslavujte Mě! Století malé víry, cožpak jste zavřeli svoje srdce navždy?

25. 11. 1986

Já, Bůh, sleduji. Dívám se, jak přede Mnou zavřeli svá srdce. Už vůbec nevědí, jak Já pracuji. Nerozumí Mým Znamením. Dal jsem jim uši, dcero, ale oni je nepoužívají. Dal jsem jim oči, aby viděli, ale oni je otočili jiným směrem a hledají Mě tam, kde nejsem.3


1 Právě tady se zdálo, že mluví Bůh sám sobě. Vykřikl silným Hlasem. Hlasem, který ještě nikdy nezněl tak smutně.
2 tentokrát ještě hlasitěji
3 “Bůh jim otupil jejich mysl, dal jim oči, aby neviděli, uši aby neslyšeli, až do dnešního dne." (Římanům 11,8; Izajáš 29,10)


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Uctěte Srdce vaší Matky odmítnutím zla
Naše Dvě Srdce .. budou triumfovat

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Jestliže je člověk nevinen, přinesu mu svobodu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
22. - 23. dubna 2023, Dietikon, Švýcarsko
 
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message