DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

20. listopadu 1986

20. 11. 1986

Ať na tobě spočine pokoj pro víru, kterou ve Mně máš. Přidrž se Mě a opři se o Mě. Já, Jahve, ti dám sílu. Miluji tě, dcero, uslyšíš, jak ti Můj Hlas šeptá do ucha, vede tě, provází tě a utěšuje tě, protože tě miluji. Naučím tě vidět rozdíl mezi Mým Hlasem a ostatními hlasy. Posílím tvé vnímání a rozlišování, abys byla schopná Mě rozeznat.

Slyš Mě: Já jsem tvůj Učitel, který tě požehnal. Vassulo, jsi šťastná, že se se Mnou takto setkáváš?

Velmi šťastná! Ohromená! Protože se cítím zcela skrytá ve Tvé Lásce.

Já, Bůh, Jahve, tě miluji. Přijmi Můj Pokoj a nezapomínej, že Já jsem vždy vedle tebe. Nikdy neztrácej odvahu, dcero, když upadneš do omylu, protože se učíš. Teprve jsi se začala učit. Vždy se o Mně opírej a Já tě nikdy nezklamu. Já, Bůh, jsem před tebou. Nedovol, aby ti lidé brali odvahu. Pamatuj si, Já, Bůh, jsem vedle tebe.

(Později:)

Pokoj tobě. Já, Jahve jsem zde. Poslouchej dcero a piš:

Jak dlouho jste1 ještě schopni setrvávat beze Mě? Posvěťte se! Žijte svatě, buďte svatí, protože Já jsem Svatý! Přišel jsem ti říct, Mé dítě, že nikdo nemůže žít navždy v temnotě. Zformoval jsem tě ke Svému zalíbení. Dal jsem ti srdce, které je schopno milovat a rozumět.

Řekni Mi: co vám může nabídnout pustina? Způsobí vám na kůži puchýře a vaše ústa vyschnou. Budete dychtivě hledat útočiště a nenajdete ho. Nikdo vám nepopřeje odpočinku a nikdo neošetří vaše rány, nikdo vás neupokojí a nedá vám vodu k životu. Já jsem Cesta, Já jsem váš Vykupitel, který vám sešle Svůj Pokoj jako zaplavující řeku. Naplním vás živou vodou. Ať zkažení opustí svou špatnost a vrátí se zpět ke Mně.


1 Bůh mluví k těm, kteří Ho opustili


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Stále se rouhají Duchu Mého Otce
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Ten, který ti zpívá hymny, není nikdo jiný než Ten, který stvořil všechny věci
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message