DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

17. - 21. května 1986

17. 5. 1986

Ježíš odpouští hříchy a očišťuje. Přicházím k tobě s pokojem v Jeho Jménu. Modli se. Modlím se za tebe.

(Později:)

Pokoj. Pokoj. Miluj všechny věci, kterými tě Bůh obdaroval. Ať tvoje láska stále roste a ať se množí. Daniel

18. 5. 1986

Pokoj tobě. Přijď k Ježíši a miluj Ho. Sláva Bohu ... oslavuj Boha. Přijď k Ježíši, zemřel za tebe. Potřebuj Ho. Budu ti pomáhat přiblížit se k Ježíši. Přijď a vzbuď touhu učit se Boží věci. Dan

19. 5. 1986

Pomohu ti a budu tě učit rozlišovat. Budu tě učit rozeznávat, kdo je s tebou.1 Ježíš tě věčně miluje: "neboj se, protože Já jsem zde a celou tě miluji."

(To řekl Ježíš, můj anděl Ho citoval.)

20. 5. 1986

Chvála Bohu, protože je dobrý. Oslavuj Ho, protože je blízko. Ježíš přináší Pokoj a Lásku všem. Buď dobrá, buď dobrá. Dan

May 21, 1986

Sláva Bohu. Budu se za tebe modlit. Naučím tě Boží Zákon. Nyní mluvím za Boha. Bůh,

Jahve,

si tě vybral, abys byla Jeho žačkou, aby učil vás všechny o Sobě a Svém Synu Ježíši Kristu. Chval Boha. Jdi v pokoji. Daniel


1 během psaní: rozlišovat zlého ducha od Boha nebo mého anděla.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Uctěte Srdce vaší Matky odmítnutím zla
Naše Dvě Srdce .. budou triumfovat

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Jestliže je člověk nevinen, přinesu mu svobodu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
22. - 23. dubna 2023, Dietikon, Švýcarsko
 
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message