DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

17. - 18. listopadu 1986

17. 11. 1986

Pokoj tobě. Já, Jahve jsem tě stvořil. Zavolal jsem tě a ty jsi Mě uslyšela1 ... kázal jsem ti a vedl jsem tě po cestách, které jsi neznala. Pozvedni své oči a pohlédni na Toho, který si tě osvojil. Pochop, že Já jsem ten, který ti dal tento dar.

Ano, požehnal jsem ti a daroval jsem ti Svůj Pokoj. Milovaná, jsi Moje. Poznej, jak Já, Jahve, pracuji. Uč se čtením Mého Slova. Já jsem tvůj Učitel a tak nezoufej proto, že jsi teprve na začátku svého učení. Neboj se, Má dcero, Vassulo. Znám tvoje schopnosti. Tak ke Mně přistup kdykoliv, protože Já jsem tvůj Vykupitel.

18. 11. 1986

Mohu být ve Tvém Světle?

Můžeš být v Mém Světle.

Můj Pane, mohu být s Jahve?

Já jsem Jahve a ty jsi se Mnou.

Volal jsi mě?

Ano, volal jsem tě.

Jsi můj Pán a Původce těchto volání?

Já Jsem jejich Autor.

Voláš mnohé, že? Pak je to tedy takové volání, jako ta ostatní. Jediný rozdíl je v tom, že toto je v písemné podobě, že?

Má dcero, Má dcero, slyš Mě:

Tím, že tě tímto způsobem volám, mám v úmyslu vést i ostatní. Kvůli všem těm, kteří Mě opustili a neslyší Mě, je toto volání v písemné podobě. Já, Jahve, jim v tomto volání připomenu mnohé události, aby ke Mně Moji milovaní mohli přistoupit.

Přijmi způsob, kterým tě vedu: dodám odvahu těm, kteří mají malou víru, aby vybudovali svou víru ve Mně. Toto volání je pro ty, kteří odložili Moje Slovo, aby se vrátili a četli Moje Slovo. Má jim říct, že Moje Slovo je Živé, Svaté a Požehnané. Toto volání je má probudit ze spánku. Je to volání lásky a pokoje. Má jim připomenout, jak byli stvořeni a že Já, Bůh, jsem jejich Stvořitel. Chci jim připomenout, že nejsou bez otce a že je všechny miluji.


1 Bůh vypadal nesmírně potěšeně, že jsem Ho slyšela


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Vždy pamatuj na Mé něžné vedení
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já žiji v tichu tvého srdce
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message