DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

21. října 1986

21. 10. 1986

Pokoj tobě. Já, Jahve, tě miluji. Potěš Mne a zůstaň se Mnou ještě těsněji u Mě ...1 

Já, Ježíš, tě miluji. Jez ode Mne. Zůstaň ve Mně. Jsem zde a pomáhám ti, vidíš? Jsem v tobě a ty jsi ve Mně.2 Pamatuješ si Má Slova? "Nenechám vás osiřelé, pošlu vám Svého Přímluvce, aby byl s vámi navždy."3 Uvěřili někteří z vás, že jsem vás opustil?4

5 Slzy oschnou a vaše trápení přejde, utrpení zmizí, únava pomine ...

Ach děti Mého Srdce, co se to z vás stalo! Trpím, když se dívám na ztrýzněné já. Jak Mě bolí Moje Srdce, když vidím, jak ztrácíte sami sebe ...6 Buďte mírumilovné, Moje děti, nepohrdejte sebou navzájem. Milujte se mezi sebou tak, jako Já miluji vás. Modlete se, žijte ve Mně a osvoboďte se od zla.7 Pojďte ke Mně. Já vás tolik miluji! Modlete se! Úzkostlivě toužím, abyste se všichni vrátili zpátky ke Mně. Modlím se za vaše duše. Modlím se, abyste se probudili a spatřili, jak moc jste se sami vzdálili od Boha Otce, skočili jste do temnoty nevěda proč. Zlý vám nastražil všechny druhy pastí, odňal vám všechno porozumění. Zmanipuloval vás ve svém ďábelském sevření.

Všechno to sleduji a sténám bolestí. Jsem plný soucitu, když vidím, jak směřujete do pastí, které jsou na vás nastražené. Jak nemám trpět, když vidím, jak se Mých dětí zmocňuje zlo?

Zůstanu ve vás a budu vás milovat. Já, Ježíš Kristus žehnám vám všem.


1 Bůh Otec se odmlčel a Ježíš, Jeho Syn pokračoval
2 Jan 15,4 "Zůstaňte ve Mně jako Já ve vás."
3 Jan 14
4 myslím, že tato otázka se týkala mě
5 Ježíš řekl tato slova velmi vážně
6 Tady jsem musela přestat. Ježíš byl velmi rozrušený, v slzách. Nemohla jsem to snést.
7 od zlých pout (náchylností) tohoto světa


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Uctěte Srdce vaší Matky odmítnutím zla
Naše Dvě Srdce .. budou triumfovat

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Jestliže je člověk nevinen, přinesu mu svobodu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
22. - 23. dubna 2023, Dietikon, Švýcarsko
 
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message