DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

11. října 1986

11. 10. 1986

Pokoj tobě.

Proč zrovna já přijímám poselství od Boha?

Já, Bůh, jsem vybral. Vybral jsem tebe. Vychoval jsem tě a dávám ti Svá poselství.

Rozhodl ses teprve nedávno?

Tady je Moje odpověď: dříve než jsi byla utvořena v lůně své matky, Já, Bůh, jsem to zamýšlel. Poznej, jak jednám.

Mezitím jsem udělala tolik hříchů!

Každý hřích odpouštím, pokud žádáš odpuštění. Teď Mi buď nablízku a já tě povedu. Stále tě učím, tak neztrácej odvahu, když děláš chyby. Já, Bůh, jsem Všemohoucí. Mám celý vesmír na Své Dlani.

Pane, tomuto nikdo neuvěří ... skeptici řeknou, že jsem blázen a jiní, že je to mé podvědomí.

Přenechej Mi je. Já jsem Jahve, tvůj Stvořitel. Já tě vedu. Vassulo, nemusíš se bát. Nezapomeň, že před tebou jsem vedl mnoho jiných. Přemohl jsem krále a království, napřímil jsem cesty, aby moje Slovo mohlo být známo. Jsem stále tentýž.1 Slyš mě, pomohl jsem všem těm, kteří Mě následovali. Vždy budu pomáhat tomu, kdo Mě následuje. Pamatuj si, Já jsem vždycky s Tebou.


1 tímto jsem porozuměla, že NIKDO nebude moci ZASTAVIT ani Ho ani Jeho poselství


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Já, Pán, potřebuji Lásku, Klanění a Jednotu
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Svátek andělů strážných
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message