DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

12. - 15. května 1986

12. 5. 1986

Ať na tobě spočine pokoj. Modli se. Chci tě oddělit a připoutat k Bohu. Počkej a uvidíš. Způsobíš mi velikou radost ... potřebuj Boha. Ježíš tě očišťuje, běž k Němu. Setkej se s Ním v modlitbě.

(Později:)

Naslouchej mi. Více miluj Boha, protože On tě miluje a je blízko tebe teď i navždy. Více se snaž, má milovaná. Čti si v Bibli: knihu Daniel. Obzvlášť se soustřeď v modlitbě. Bůh ti žehná. Daniel

(Později:)

Sláva Bohu za to, že mi tě dal, abych tě vedl blíže k Němu. Nyní se modli. Neboj se mě. Měj víru v Boha, o kterého by ses měla opřít, pokojně. On tě miluje. Oslavuj Ho, chval Ho.

Sláva Bohu. Chval Pána. Daniel

13. 5. 1986

Ať na tobě spočine pokoj.

Jahve
tě miluje. Musím tě k Němu více připoutat.

Miluj Jahveho

víc. Daniel

14. 5. 1986

Jahve

tě miluje.

Jahve

ti dává světlo.

Jahve

ti dává vidět a věčný život. Potřebuj

Jahveho

našeho Všemohoucího Boha. Dan

(Později:)

Budu modlitbou bojovat s každým zlým duchem, který se pokouší k tobě přiblížit. Dan

15. 5. 1986

Jahve

Jahve Tě bude provázet. Buď dobrá ke všem lidem a ke všemu. Tento způsob psaní je dar od Boha.

Chval Pána. Chvála Bohu. Dan


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Jsem tvůj Učitel
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Skrývat Můj Hlas je smrtelný hřích
Má Slova formují Mé služebníky

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message