DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

5. - 6. září 1986

5. 9. 1986

Mnozí budete naplněni.

Prosím, vysvětli mi, co myslíš.

Když budeš pozvednuta Mým Svatým Duchem, dokážeš ke Mně přivádět jiné a budeš rozmnožovat. To znamená přijímat Mého Svatého Ducha do sebe.

6. 9. 1986

Pokoj tobě. Miluj Moji Matku. Ona tě miluje. Miluj Ji.1

Cítím se tak hezky a svobodně!

Jsi mnohem svobodnější, než kdy předtím.

Můžu Tě požádat o jednu věc?

Ano.

NIKDY na to nezapomeneš?

Ne.

Ráda bych zvětšila svoji víru a svou lásku k Tobě a tak když mě uvidíš selhat nebo klopýtnout, tak mě znovu obnov. To žádám od Tebe, Ježíše Krista.

Pomohu ti. Nespi, protože svítání je blízko. Vždycky když se cítíš slabá, modli se a volej Mě. Budu ti nablízku Má milovaná.

Řekl jsi Můj Pane: "Budeš mít místo uprostřed Mého Srdce, tam budeš žít."?

Ano. Připravím ti místo. Jsi ochotná žít ve Mně?

Znovu mi řekni své celé jméno.

(Byla jsem podezřívavá a opatrná.)

Ježíš Kristus, Milovaný Syn Boží.

Přijal jsi mě?

Jsi vítána v Mém Srdci. Budu tě učit pracovat, tak aby ses se Mnou setkala.

(Nyní mluví můj anděl.)

Tady je dnešní poselství: více čti Bibli.

Měla bych číst celý den?

Ne. Ježíš takto nepracuje. Nepřeje si, abys pracovala nekonečné hodiny. Ježíš si přeje, aby se ti učení stalo štěstím. Chce, abys to milovala. Dan


1 Ježíš mluvil ke mně


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Jsem tvůj Učitel
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Skrývat Můj Hlas je smrtelný hřích
Má Slova formují Mé služebníky

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message