DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

7. - 31. srpna 1986

7. 8. 1986

Pokoj tobě. Chval Jahveho. Bůh dělá zázraky. Věř ... buď šťastná, protože tě Ježíš Kristus uzdravil.1 Více se modli a přemýšlej k čemu je všechno toto. Uvědom si důležitost. Uvědom si, že tato darovaná poselství jsou

z Nebe,
z Paláce Boha,
Jahveho,
napsal,
Dominus, Bůh.

Uvědomila sis, že tyto stránky jsou darovány Bohem?

Bůh se ti zvěstoval!

On sám?

Ano! Piš pokojně. Udělal jsem všechno, co Bůh chtěl, abych učinil. Oslavuj Jahveho a následuj Ježíše. Bůh nalezl způsob, jak tě vyučovat. Chval Ho. Toto je Boží Dar. Bůh ti pomohl a vždycky ti bude pomáhat. Dan

(Fáze IV.)

24. 8. 1986

Pokoj tobě. Žij v pokoji a radosti. Já ti dám Pokoj. Já rozmnožím tvou radost. Já budu pracovat s tebou. Vítej Mě s láskou.

Já jsem tvůj Pokoj

Kdo jsi ty, který říkáš já a já a já?2

Já jsem Ježíš Kristus.

31. 8. 1986

Pokoj tobě. Já ti žehnám. Plakal jsem nad tebou, naříkal jsem nad tebou, když mi byla připomenuta tvá minulost.

Kdo ti ji připomněl?

Bůh. Dal mi vizi tvé minulosti.3 A když jsi byla nešťastná, plakal jsem také, když jsem ti měl říct, že musím odejít.4 Plakal jsem. Bůh to takto chtěl. Nyní půjdu do společenství svatých.

Máte setkání?

Ano. Modlíme se. Svatý Duch tě brzy bude řídit. Pracoval jsem s tebou, abych tě okrášlil. Měj pokoj. Budeš dělat pokroky. Ježíš tě brzy zavolá.

Vassulo, můžeš volat Ježíše kdykoliv.

Mohu?

Ano, On bude pracovat s tebou. Sláva Bohu. Čti Písmo Svaté, abys dosáhla poznání. Daniel


1 duchovně
2 Zeptala jsem se poněkud neslušně, protože jsem myslela, že je to můj strážný anděl. Myslela jsem, že to přehnal, protože tón jeho hlasu měl náhle velkou autoritu a nadřazenost jako Bůh.
3 před mým obrácením
4 Bůh mu určil, kdy má odejít. Bůh mě zanechal na poušti kvůli očištění.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Jsem tvůj Učitel
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Skrývat Můj Hlas je smrtelný hřích
Má Slova formují Mé služebníky

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message