DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

9. - 18. července 1986

9. 7. 1986

Pokoj tobě.  

(Znovu jsem pochybovala.)

Milovala jsi Jahveho stále?

Ne, jen potom, co jsem psala.

Máš pokoj od té doby, co miluješ

Jahveho?

..... 1

Odpověz!

Jsem šťastná.

Nikdy neměj dvě lásky.

Mám jen jednu.

Pak tedy skoncuj s ostatními. Daniel, Boží služebník

12. 7.1986

Pokoj tobě. Následuj Ježíše. Oslavuj Boha. Myslím to vážně. Jdi v pokoji. Dan

13. 7. 1986

Pokoj tobě. Ježíš ti odpustil.

Vymizí někdy náboženství?

Nikdy!

V těchto dnech nemám moc času psát.

Chápu to. Buď klidná. Ať je Ježíš tvůj Pokoj. Potkáš starého spisovatele.2 Dan

14. 7. 1986

Pokoj tobě. Starý spisovatel tě povede.

Potkám spisovatele?

Ve správný čas. Ježíš vede každého z vás. Drahá, nikdy se neboj. Budu tě chránit. Jdi v pokoji. Dan

16. 7. 1986

Ó Bože! Ať tě ona následuje3 ...

Danieli, to ses modlil za mě?

Ano, pokoj tobě. Veď dobrý život v Božím požehnání. Miluji tě. Miluj Ježíše. Dan

17. 7. 1986

Pokoj tobě. Sláva Bohu.

18. 7. 1986

(Tento den jsem byla unavená, nervózní a popudlivá.)

Pokoj tobě. Měj pokoj .... pokoj, pokoj ... pokoj ... pokoj ... pokoj  tobě. Pokoj tobě. Měj pokoj.

(Ale já jsem si stále jen stěžovala a stěžovala a on mi trpělivě naslouchal.)

Já vím ... měj pokoj ... jsi unavená ... já jsem se za tebe modlil ... četla jsi Evangelia, abys našla pokoj? Modlil jsem se za tebe, abys vzala Ježíše za Ruku. Cítíš se lépe?

Ano.

Více rozjímej. Pokoj buď s tebou ... odpočiň si má milovaná. Odpočiň si ... teď se budeš cítit radostně.4 Pokoj buď s tebou. Dan


1 na chvíli jsem zmlkla, abych si uvědomila, co můj anděl míní, když říká “pokoj”
2 S tímto “starým spisovatelem” jsem se setkala až po roce 1991: můj anděl mluvil o tom, že fr.Michael O´Carroll bude můj duchovní rádce a průvodce. Je autorem několika encyklopedií, knih a článků.
3 (tuto modlitbu pronesl můj anděl a zněla spíše jako nářek, než jako vroucí prosba)
4 můj anděl to skutečně učinil


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Jsem tvůj Učitel
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Skrývat Můj Hlas je smrtelný hřích
Má Slova formují Mé služebníky

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message