DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

8. - 11. května 1986

8. 5. 1986

(1. fáze)

(Rozhovor s mým strážným andělem Danielem.)

Buď pokojná. Sláva Bohu za to, že je tak dobrý a dal ti Svůj Pokoj. Budu tě chránit před zlem. Buď dobrá a teď se modli. Ježíš tě přivede blíž k Sobě. Dan

9. 5. 1986

Pokoj. Jsem blízko tebe. Neboj se. Navždy se za tebe budu modlit a povedu tě. Já tě navždy budu chránit. Buď dobrá. Sláva Bohu. Modli se. Dan

(Později:)

Ať na tobě spočine pokoj. Povedu tě blíž k Bohu a udělám tě lepším člověkem. Buď dobrá. Sláva Bohu. Kéž jdeš s požehnáním Boha, svého Nebeského Otce. Amen, amen. Daniel

10. 5. 1986

Pokoj tobě. Jsem tvůj strážný anděl. Já tě budu navždy provázet, navždy chránit, Ježíš tě očišťuje. Bůh tě miluje. Modlím se za tebe. Chval Ježíše 

Ráda bych věděla, jestli se stane něco úžasného.

Možná už se něco úžasného stalo ...

Máš na mysli to, že jsem se změnila?

Ano. Sláva Bohu za to, že tě přivedl k Sobě blíž. Dan

11. 5. 1986

Pokoj.

Máš radost, že jsem teď blíž Bohu?

Ano.

Stačí to?

Ne, musíš udělat větší pokrok. Pomohu ti. Daniel


   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Stále se rouhají Duchu Mého Otce
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Ten, který ti zpívá hymny, není nikdo jiný než Ten, který stvořil všechny věci
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message