DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ukaž Můj Nevyčerpatelný Poklad každému národu

17. listopadu 1996

(St Louis)

Můj Pane,
Ty, který jsi Moudrost,
Ty, který jsi Život a Světlo v nás,
oslavuji Tvé Jméno Třikrát Svaté.
Kéž všechna Dobrota svede mou duši,
abych žila v Tvém odlesku.

Všudypřítomný!
Radosti a Pokoji mého srdce.
Tvá Přítomnost mne uklidňuje
a Tvá Spravedlivost zažehuje ve mně plamen,
aby mi ukázala, že jsem potomkem Dobroty mé duše.

Buď pochválen náš Pán, Třikrát Svatý.
Aleluja!

Moje milovaná, Mé Nejsvětější Srdce se zachvívá dojetím. Jak jsem toužil, abych jednoho dne slyšel Své potomstvo, jak Mi říká tato slova! Po celou věčnost byla tvá slova zapsána v Mém Srdci a trpělivě jsem čekal, tak trpělivě, až je vyslovíš! Nyní se těš z Mé Přítomnosti a pij Mne, jez Mne ....

Nepracoval jsem v tobě nadarmo, když jsem tě vychovával. Těš se nyní z tohoto Nevyčerpatelného bohatství, které jsem uchovával pro vaše nynější časy, a ukaž je světu, tomu světu, který ochladl a je pro lásku mrtvý. Ukaž Můj Nevyčerpatelný Poklad všem národům a řekni jim, že nemohou získat větší poklad, než je Mé Nejsvětější Srdce.

A ty, Můj zbytku, požehnej Moje děti za Mne. Ty, kteří tě doprovázeli, protože věnovali svůj čas Mně.1 Ano! Mé Srdce je dojato až k slzám. Miluji vás. Miluji vás z celého Srdce .... ic.


1 Ježíš se opět zachvěl dojetím


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message