DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ukaž Můj Nevyčerpatelný Poklad všem národům

17. listopadu 1996

(St. Louis)

Můj Pane,
Ty, který jsi Moudrost,
Ty, který jsi Život a Světlo v nás,
oslavuji Tvé Jméno Třikrát Svaté;
Ať mou duši přitahuje
všechna Tvá Dobrota,
abych žila ve Tvém Světle;

Všudypřítomný!
Radosti a Pokoji mého srdce,
Tvá Přítomnost mě uklidňuje
a Tvá Spravedlnost
ve mně zažehuje plamen,
aby mi ukázala, že má duše
je potomkem Dobroty Samé;

Buď pochválen náš Pán, Třikrát Svatý.
Aleluja!

Moje milovaná, Mé Nejsvětější Srdce se chvěje dojetím; jak jen jsem toužil po tom, abych jednoho dne slyšel Své dítě, jak Mi říká tato slova! od věčnosti byla tvá slova zapsána v Mém Nejsvětějším Srdci a Já jsem trpělivě čekal, ach, tak trpělivě, až je vyslovíš! nyní se těš z Mé Přítomnosti a pij ode Mne, jez ode Mne…

nepracoval jsem v tobě nadarmo, abych tě pozvedl; těš se nyní z tohoto Nevyčerpatelného bohatství, které jsem uchovával pro vaše časy, a ukaž je světu, tomu světu, který ochladl a zemřel lásce; ukaž Můj Nevyčerpatelný Poklad všem národům a řekni jim, že větší poklad než Mé Nejsvětější Srdce, nemohou získat;

a ty, Můj zbytku, požehnej za Mě Mým dětem, těm, kteří tě doprovázeli, protože Mi věnovali svůj čas;1 ano! Mé Srdce je dojato až k slzám; miluji vás; miluji vás z celého Srdce… ic


1 Ježíš se opět zachvěl dojetím.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message