DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Takhle musíš žehnat

12. srpna 1996

Proč se to zdá neuvěřitelné někomu, kdo vidí Moc Tvého Svatého Ducha, jak se projevuje, i dokonce když spočívají v Duchu? Neříkám nic jiného než slova vítání, přímluvy a proseb za uzdravení a za obdržení Tvých darů.

(Potom jsem otevřela Písmo svaté a četla jsem: Num 6,22-27)

"Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: Mluv k Áronovi a jeho synům: Budete žehnat synům Izraele těmito slovy:

"Ať ti Hospodin žehná a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní nad tebou Svou Tvář a je ti milostivý,
ať ti Hospodin ukáže Svou Tvář a obdaří tě pokojem."

Tak vloží Mé Jméno na Izraelce a Já jim požehnám.1 - Budu sesílat Své požehnání na každého, kdo ke Mně bude volat, budu je osvěcovat, přinesu jim pokoj a budu k nim milostivý. Tak to bude .... každý, kdo touží pít, ať přijde ke Mně a Já mu požehnám!


1 Bůh chtěl, abych to napsala tímto způsobem


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message