DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pojďte, pokořte se a kajte se

4. srpna 1996

Pojďme připravit cestu Jezdci z Oblaků,
ať naše modlitby jsou Jeho schodištěm.

Sestup nyní, můj Pane,
a zůstaň s námi. Maranatha!

Dávám ti Svůj Pokoj. Naslouchej Mi: Můj Svatý Duch, třikrát Svatý, Dárce Života a Trůn chudých v duchu, dnes volá:

"Pojďte! Pojďte všichni, kteří po Mně toužíte a kteří žízníte po spravedlnosti! Nemůžete být Mými dětmi, dokud nejste odkojeni Mým bohatstvím! Ach, tolik z vás je spoutáno řetězy smyslnosti a temnoty! Přesto Můj Svatý Duch může doplnit, co se vám nedostává, aby tak Mé Slovo mohlo ve vás přebývat v celé své slávě a královské důstojnosti .... 

Každý, kdo páchal zlo, ať přijde! Pojďte, pokořte se a kajte se, aby Mé Oči se vámi mohly těšit. Každý, kdo nežije svatě, ať přijde! Ať přijde ke Mně a kaje se! Dám vám nové srdce. Každý, kdo je ještě připoután k světu, ať ke Mně volá a prosí Mne, abych rozvázal jeho pouta! Proč se držíte v zajetí těchto nezřízených světských náklonností, které útočí na vaši duši? Vaší ozdobou by měla být niterná čistota, vaší ozdobou by měla být pravdivost, aby se Můj Svatý Duch od vás stydlivě neodvracel ....

Běda vám, kdo jste ztratili sílu k vytrvalosti.1 Neslyšeli jste: 'Kdo se bojí Pána, budou usilovat o to, co se Jemu líbí.'2 Jestli jste to nevěděli, pojďte, pokořte se, následujte Mne a nechte svou lásku růst ve Mně, aby se vaše srdce už nikdy neodvrátilo."

Ach .... Vassulo, Mé dítě, říkej Mi:

Ježíši Kriste,
Ty jsi můj Život,
Ty jsi má Skála,
Ty jsi má Spása,
Ty jsi můj Lučištník.

A Já ti odpovím:

Mé dítě,
jsi Moje,
jsi Mé sémě,
jsi Má radost,
Jsi Můj terč,
který zasahuji
jedním požehnáním za druhým,
a sleduji jediný cíl: spasit tě ....

Pojď, pamatuj, Já jsem vždycky s tebou! Já, Ježíš Kristus, žehnám vám všem!PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message