DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Povolal jsem tě k životu pokoje

2. srpna 1996

Miluji Tě, Pane;
znovu budu děkovat Tvému Jménu,
protože Ty jsi můj Bůh,
můj Přítel, mé Všechno;
děkuji Ti
za všechna Tvá tajemství,
děkuji Ti za zázrak Tvého díla,
děkuji Ti
za Tvůj Plán Spásy;

Ať všichni oslavují činy našeho Krále!

pojď, Má Vassulo, dávám ti Svůj Pokoj… ano, Já jsem vás povolal k životu pokoje; stvořil jsem člověka, aby se v něm zrcadlila Má Sláva, protože jsem ho učinil ke Své podobě; stvořil jsem člověka, aby pronášel slova moudrosti a poznání; stvořil jsem ho, aby získával dary Mého Svatého Ducha; nečetli jste: „každý dar je pro vaše dobro; neboť to vše se děje kvůli vám, aby stále více lidí díky rozmnožující se milosti hojněji vzdávalo díky Boží slávě“;1

Ó, stvoření, které miluji k zbláznění! i když jsi už téměř mrtvé, jsem zde, abych tě den za dnem obnovoval! tak buďte zakořeněni ve Mně a neustále Mi vzdávejte vroucí díky! usilujte o věci, které pocházejí z nebe, kde Já jsem, a kam patříte i vy; ať jsou vaše základy zakořeněny v lásce, víře a naději; zachovávejte Můj Zákon a zdravou nauku, kterou jsem vám dal; žijete mezi vlky, Moji beránci, ale Můj Svatý Duch je s vámi, aby o vás pečoval; nebojte se, také Já jsem s vámi; zůstaňte pevní a nebojte se; Otcovy Oči jsou na vás upřeny… a My, ve Své Trojičné Svatosti, vás budeme pást až do konce… buďte jedno!PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message