DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Používám tě se Svým Křížem

4. července 1996

Pokoj tobě.

Říkám ti: přijdu v plamenném ohni. Stůj pevně a modli se s důvěrou.

Mé dítě, poslouchej. Vím, že ti bylo zabráněno v psaní, ale stalo se tak proto, aby byl zaplacen dluh těch, kteří se Mnou jednali nespravedlivě. Jeden z Mých drahých bratří se Mě otevřeně zříká a to velmi často .... zraňuje Mého Svatého Ducha svou tvrdostí. Postavil jsem po jeho boku dítě. S velikou důvěrou jsem k němu přivedl Své dítě. Ach .... jak je možné, že Mne nevidí v Mém dítěti, které jsem vzkřísil z mrtvých? Jak dlouho ho budu muset ještě snášet? Proč ničí sám sebe? Mé šaty jsou zbroceny krví, Mé tělo je rozdíráno bičem a ležím vedle něho zmučený a v agónii .... a ty, Má Vassulo, nes ten Kříž pro Mne, abys neměla nedostatek. Nemůže se ti dostat lepší nabídky .... Můj Otec pozvedne tvé oči, aby viděly větší věci, které mají přijít.

Já, Ježíš, jsem tě, dcero, poctil Svým Křížem. Zůstávej v Mém Pokoji.

Žehnám ti. Moudrost je po tvém boku. Já Jsem.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message