DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mé Způsoby jsou mírné, laskavé a tak dokonalé
Modli se za obrácení světa

26. března 1996

dávám ti Svůj Pokoj, v tomto Pokoji přijmi Moje Poselství1

vše, co má učinit, je číst Moje poselství, potom ať se rozhodne; dcero, celé tvorstvo Mě poslouchá…

Ano, tvorstvo Tě poslouchá, ale ne všechny bytosti Tebou stvořené!

ne… ne všechny Mě poslouchají; mnoho jich podléhá pokušení a touží po uznání lidí víc než po Mém… je mnoho takových, kteří se chtějí líbit více lidem než Mně, svému Bohu, někteří Mě neposlouchají kvůli vlastnímu osobnímu zisku; další se ještě nerozhodli zanechat svých vášní a svého požitkářství, hřeší tak často, jak dýchají; také jsem již mluvil o odsuzování bližního i o tom, že jazyk takových bude příčinou jejich odsouzení; k tomu mohu ještě dodat: ústa, která chrlí oheň tím, že jsou jízlivá k lidem, které cupují na kousky, taková budou trpět, protože zarmucují Mého Svatého Ducha; cesty Mého Ducha jsou naprosto jiné! každý, kdo je veden Mým Duchem, dostává milost k zachovávání Mých Zákonů a Mých Způsobů, které jsou mírné, laskavé a tak dokonalé;

Já jsem Zdroj Lásky a Mé Jméno je Ježíš; ale Zlý je zdrojem Zla a veškeré zkaženosti… dcero, nikdy neztrácej odvahu; ať se tvůj život stane krásným šperkem, květinovým věncem, vznášejícím se dýmem kadidla, aby se Obraz neviditelného Boha stal pro vás viditelným na celou věčnost; zůstaň Mi věrná; Já jsem u tebe;

nikdy se neboj! veleb Mě, dcero; pokoj…

Můj Pane,
můj Živote, má Rodino,
jsem částí Tebe a můj duch se raduje v Tobě.
Velebím Tvé Jméno nyní i navěky.
Oslavuj, tvorstvo, mocné činy Boží
a veleb Toho, který pozvedá ponížené.
Který smrtelník by mohl pochybovat
o Tvém podivuhodném působení?

Má Vassulo, ať se tvůj život stane nepřetržitou modlitbou…

nedovol, aby tě kdokoli pokoušel řečmi o tom, že Bůh nemá v úmyslu přiblížit se ke Svému lidu… nedovol takovým lidem, aby znepokojovali tvého ducha; Moje kadidlo, modli se za takové lidi, aby se i oni přišli napít z Mého Pramene a aby tak znovu ožili; pokud jsou nepřátelští a nejsou ochotni naslouchat a porozumět, pak je to proto, že opustili Mě i Mé Zákony;

ach…2 Vassulo, Má květino, toto pokolení se stalo pustinou; modli se za obrácení světa; ic


1 Ptala jsem se Ježíše, co se stane, jestliže Ho jistá osoba neposlechne či nebude věnovat pozornost Jeho prosbám.
2 Povzdech.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message