DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dovolím jim, aby tě pronásledovali

13. prosince 1995

S velkou zuřivostí se pokoušejí obklíčit mě.
Pokoušejí se udusit modlitby, které Ti přináším.
Překrucují Tvoje slova a nyní
se rozhodli přehradit mi cestu.

Moje Vassulo, pokoj s tebou. Copak jsem ti to nepředpovídal hned na začátku, abys o tom věděla? Nepokoušej se bránit. Tvoji svědkové tě ubrání. Ty obkličovací pokusy nic neznamenají. Důvěřuj Mi, brzy odjedeš .... Pokud jde o hradby, které stavějí, aby tě v nich uzavřeli, Můj Duch je smete. Zůstaneš-li Mi věrná, ukáži Svou Slávu skrze tebe. Nyní říkají: "Teď jsme ji polkli." Jenže to, co neznají a v čem nejsou doma, je Moje Moudrost.

A ty, Moje dítě, poslouchej vždy Mou Církev a setrváš v Mé lásce. V těchto dnech jsem dal Své Církvi přes tebe poznat Démonovy plány. Velice rozlícený Satan, kníže tohoto světa, se samozřejmě snaží zničit celé Moje Dílo. On byl vrahem od počátku a jeho zvláštním cílem jsou kněžské duše. Kroužil kolem, aby kradl a přiváděl do zatracení Mé Nejvlastnější .... mám tu Moc tvou situaci změnit, Vassulo, ale jak víš, sluha není větší než jeho pán. Já jsem tvůj Pán, a protože mocní pronásledovali tvého Pána, dovoluji, aby pronásledovali i tebe.

Ale "lo tedhal",1 Já jsem s tebou! Budu tvým nápojem, tvým pokrmem, tvým odpočinkem, tvým pokojem a radostí, ano? Modli se a adoruj Mě. Modli se a následuj Mě. Ic.


1 aramejsky 'neboj se'


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message