DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

MOŽNOSTI STRÁNKY: TISK | SDÍLET | NAHLÁSIT CHYBU
 

Zapřísáhli se, že se postaví proti tobě

21. listopadu 1995

Namáhala jsem se snad zbytečně?
Zbytečně jsem marnila síly?
Celou tu cestu jsem přece byla s Tebou.
Ty jsi mi dal mé charisma, můj Bože,
Ty jsi byl mou Silou!

Moje Vassulo, proč říkáš, 'byl jsi mou Silou?' Proč používáš čas minulý? Stále jsi v Mých službách a Já tě celý čas posiluji. Stále jsem tvojí Silou a vždy jí budu .... ne, nepracovala jsi marně, ani jsi neplýtvala silami pro nic. Můj Duch vykonal divy díky tomu, že ses vzdala sama sebe. Existuje snad země, která by se zrodila v jednom dni? Stejně tak není možné, aby se jednota zrodila v jediném dni, protože mnoho Mých vyvolených jde svou vlastní cestou. K národům byl vyslán Hlas, který má mluvit k Mým dětem a těšit je, aby se obrátily zpět ke Mně. Dodal jsem zrno k zasetí na cestě smíření a vybavil jsem tě Svým duchovním pokrmem, aby Moje Slovo nasytilo ty, kteří hladoví.

- Vassulo, tvůj závod neskončil, protože jsi byla stvořena, abys byla Mojí zbraní proti Ničiteli, který oslepil mnohé v Mém lidu. Ničeho se nemusíš bát, protože Já jsem s tebou ....

Ano, Ničitel ovládl ze své moci, kterou má nad světem, jejich myšlení. Jeho jméno je uvedeno v Písmu jako tři nečistí duchové, kteří vytváří trojúhelník. Ti tři nečistí duchové vycházejí z tlamy draka a bestie a z úst falešného proroka.1 Vzbudila jsi je svým hlasem, poněvadž jsi Mojí Ozvěnou. Zapřísáhli se, když převrátili Můj Kalich, že tě umlčí. Zapřísáhli se, že zaútočí na tebe a postaví se proti tobě.

Můj malý anděli, pro tvou křehkost odzbrojím mocné. Pro tvou nicotu zjevím Svou Moc a přemohu jejich království. Buď odvážná, Má dcero, Já navrátím pravdu. Žehnám ti.PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message