DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Bude mnoho těch, kteří tě budou chtít srazit

10. listopadu 1995

Chvála Bohu na nebeské výsosti!
Chvála Tomu, který mou duši
povznesl z nitra země.
Chvála bud' Světlu třikrát Svatému,
z jehož moci všechno povstalo.
Chvála bud' Bohu, nepřemožitelnému,
neporovnatelnému v Jeho Autoritě.
Chvála Nesmrtelnému,
ve kterém spočívá naše nesmrtelnost.
Kéž Tvůj Nejsvětější Dech,
který je čistým vyzařováním Tvé Slávy,
nás oživí a obnoví,
abychom se stali jediným oslaveným Tělem.
Amen.

Pokoj.

Mé dítě, poslyš: ti, kteří se k tobě chovají nemilosrdně, se jednou se Mnou setkají tváří v tvář a budou skládat účty .... pak už se neodváží zeptat: "co zlého jsme učinili?", protože jim ukážu ty hrozné rány, které udělali svou arogancí Mému Tělu, a úměrně k bičování, které Mi každý den působí, vynesu nad nimi Svůj soud .... dostanou desetinásobně podle své zásluhy.

Dítě, ty jsi bylo stvořeno k Mému Obrazu, jsi určitě nejvíce trpícím, ale také nejprivilegovanějším vyslancem, jakého jsem poslal na zem. Dal jsem ti milost Mé Trnové Koruny, Mých Hřebů i Mého Kříže. Vyvýšil jsem tě a učinil z tebe Znamení, kterému se bude odporovat. Znamení odporu Mé Lásce .... ach, mnoho je těch, kteří spí ....

- Poslouchej, Vassulo, chci ti svěřit malé tajemství: ve dnech té zkoušky jsem přitáhl do Svého Srdce mnoho duší a propustil z očistce mnoho duší, které v něm měly zůstat ještě mnoho let! Vidíš? Nic není nadarmo. Ach! Moje Srdce je nyní jako v ohni, protože díky tvému utrpení mohu konat velké věci!

Moje děti se Mi neodměňují tak, jak bych chtěl, Mé Oči se proto dívají na tebe, protože vím, že ty neodmítneš prosby svého Spasitele a dovolíš, aby tě drtili ti, kteří vykřikují o spravedlnosti a míru, a sami dělají opak.

Ať se tedy svět raduje a věří, že přemohl 'hořký mor'. Nechej je věřit, že tě umlčeli. Ano, bude mnoho těch, kteří tě budou chtít srazit, tak jako bylo mnoho těch, kteří Mne chtěli srazit a ukřižovat Mne. Na poslední chvíli se objeví četní falešní svědkové, kteří vydají o tobě falešné svědectví, stejně jako bylo mnoho těch, co falešně svědčili proti tvému Spasiteli. Ano, zuřivě budou tisknout svá obvinění nevinné krve, vidíš?

To, co udělali Mně, udělají i tobě, ale v tom měřítku, jak to tvoje duše dokáže unést. Posmívání bude pokračovat a všude oznamovat, že jsi falešný prorok, stejně jako se Mi stráže posmívaly, bily Mě, zavazovaly Mi oči a volaly: "Hádej, proroku, kdo tě udeřil?" Tak se bude zdát, že jsi v očích světa prohrála, jako se zdálo, že Já, Tvůj Pán, jsem poražen na Svém Kříži. To všechno se na tvé cestě naplní, aby se splnila slova pronesená Otcem.

- Já jsem Zmrtvýchvstání a Já vzkřísím vše, co jsem napsal tvojí rukou, aby každý uvěřil, že 'Opravdový Život v Bohu' nebyl zjeven tělem, ale Duchem Milosti. Nepocítíš zármutek ani temnotu, protože jsem tě ukryl ve Svém Nejsvětějším Srdci - Moje malá duše, ať je slyšet Můj Majestátem naplněný Hlas, a ať tě neděsí hluk, který se kolem tebe rozléhá. Ze Rtů Mého Otce se vylévá hněv na neobrácené hříšníky, a Jeho hněv se ukáže jako blesk a všetrávící oheň. Proč, to oznámil nedávno Svému poslovi1 v poselství vaší Matky. Nakonec otevře země uši a srdce, aby vytrysklo spasení a Já budu triumfovat spolu s Neposkvrněným Srdcem vaší i Mé Matky.

- Nádobo Mé agonie, dám ti dost síly ke splnění tvé mise s důstojností, která Mě zahrne slávou. Moje Láska tě obklopuje, proto se neboj, 'lo tedhal' ....

Já, Ježíš Kristus, jsem s tebou nyní i navždy.


1 sestra Agnes v Akitě v Japonsku


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message