DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Zůstaň Mi věrná

8. listopadu 1995

Pane,
Králi od počátku a Učiteli všech věcí,
jsem tělo z Tvého Těla a kost z Tvých Kostí.
Ty jsi ve mně a já v Tobě.
Jaká radost, jaká sladkost
vědět, že Tě mám a že Ty máš mne!
Patřím Tobě, můj Králi, a Ty patříš mně.

Ty jsi pravý Vinný keř
a já jsem jednou z Tvých ratolestí,
jsem Tvým zbytkem,
jaká radost být jedno s Tebou!
Toužím zůstat v Tobě,
abys Ty zůstal ve mně.
Jak veliký je to dar Tvého Ducha!
Aleluja!

Pane, uskutečňuj Své Plány
a já přijmu cokoli, co mi dáš.
Nyní se už nebojím,
chceš snad, abych více trpěla?
Přijmu všechno, co mi dáváš,
všechno je tak krásné,
když to přichází od Tebe!

Přijď! Přijď a kraluj ve mně!
Ty jsi Pramenem mého štěstí!
Zveš mne snad, abych měla podíl na Tvém Kalichu,
Kalichu, ze kterého pily Tvé Božské Rty?
Můj Bože! Můj Bože, chvěji se vzrušením i radostí.
Ó Lásko! Získala sis mě!

Vzrušením je naplněno Mé Vlastní Srdce, když Mě takto zveš ke svému stolu .... důvěřuj Mi. Přicházím z Nebe a žádný tvor Mě nedokáže v tobě přemoci. Žiji v tobě. Nikdo živý z království tohoto světa, ani ten, který nad nimi vládne,1 nedokáže zničit Moje Království v tobě.

Já jsem Bůh třikrát Svatý, proto se neboj. Pamatuješ si, co jsem ti kdysi řekl? Řekl jsem ti, že jsem známý tím, že svrhuji krále a ruším království, která se Mi stanou překážkou na Mé cestě. Vše, o co tě nyní prosím, je věrnost. Zůstaň Mi věrná. Nedívej se napravo ani nalevo. Já ti pomohu. Raduj se, Moje přítelkyně, neboť jsem tě vyznamenal pozváním k účasti na Mém Kalichu, Kalichu vašeho rozdělení a proradnosti vašich srdcí ....

Nyní se oba, ty i Já blížíme k 10. výročí začátků 'Opravdového Života v Bohu'. Seber odvahu, Má dcero, a nebuď dotčena, když tě svět haní.2 Poslouchej vždy Mou Církev, a budeš se těšit Mé přízni. Vždy buď připravena odpovědět na Moje volání slovy: "zde jsem, Pane", a tvůj Stvořitel se zaraduje.

Vyvolená Mého Otce, neupadni do pokušení. Nauč se poznávat, v čem je poznání, v čem vytrvalost a v čem moudrost a život. To všechno najdeš v mlčení a ještě více v Mém Svatém Duchu. Žij v Mém Duchu tak, jako ryba ve vodě, když vodu opustí, lekne a vyschne. Zůstávej proto v Mém Duchu, dýchej v Mém Duchu a budeš žít.

Buď šťastná! Já jsem tě nasytil a povznesl proto, aby za Mnou přišly zástupy duší. Mnoho z nich se však stále ještě nechce ke Mně vrátit .... jak Já je lituji! Jsem v agonii a trpím při pohledu na to, že si vůbec neuvědomují nebezpečí, která je obklopují.

Ach .... Vassulo, připoj se ke Mně v Mém utrpení, buď se Mnou v Mé agonii, utěšuj Mě a nech Mě odpočinout ....

Miluji Tě, Pane, co mohu udělat více?

Miluj Mě, to Mě utěšuje. Setkáš se i s hady. Budou na tebe číhat, aby tě uštkli. Ale ačkoliv se stanou průzračnými, aby je nebylo možné hned poznat, Já ti dám oči, kterými je spatříš. Neboj se, neboť Já jsem s tebou. Žádný z nich ti nebude moci ublížit. Nakonec jeden had spolkne všechny ostatní. Ano! Stejně jako ve vidění, které jsem ti dal.3

Pojď. Miluji tě a žehnám ti.


1 Satan
2 několikeré noviny mě pomluvily
3 jako v mém vidění  29.1.1989


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message