DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Poselství Vassulinu rádci

13. října 1995

Ježíši?

Já Jsem. Dovol Mi použít tvoje ústa. Připomenu vám Svou Lásku. Má drahá, řekni svému rádci:

Protože jsem dobrovolně dal Svůj Život, Moji učedníci byli pohoršeni. Vzdal jsem se Ho z Vlastní svobodné Vůle, oni však nepochopili, že mám moc Svůj Život znovu získat. Dovolil jsem, abych byl umlčen kvůli Svým ovcím .... říkám ti to, abys dokonale porozuměl.1

Jak víš, přisvojil jsem si Vassulu, abych byl v ní oslaven. Jako jsem před ní vysílal jiné do světa, tak nyní posílám ji, do světa poznamenaného nepravostí. Její putování nebude snadné,2 neboť tak to chtěl Můj Otec pro Svou větší slávu. Bdí nad ní stejně, jako ji střežím Já. Kéž vaše jednota dosáhne dokonalosti, jakou od vás chci, nenechej ji zničit. Mějte se vzájemně tak rádi, jako jsem si Já zamiloval vás. Můj příteli, prosím tě, nepoužívej nikdy žádné hrubosti, to zarmucuje Mého Svatého Ducha. Já jsem mírný a Moje učení je laskavé. Společně budete pokračovat v putování k národům, které jsem určil.

- Já jsem s vámi. Buďte stálí v lásce i ve svatosti. Kéž se Moje děti těší ze světla, které jim dávám skrze tato Poselství. Pokračuj, Můj příteli, stále v uctívání Naší Trojjediné Svatosti a uctívej Neposkvrněné Srdce vaší Matky. Vpravdě ti říkám: nech v plnosti působit Poselství Naší Trojjediné Svatosti a dokonči svou práci. Opírej se o Mne a pros Mého Ducha, aby ti pomohl dokončit to, co jsi začal.3

Žehnám ti. Já jsem s tebou. Ic.


1 tato slova se vztahují k výrazu 'umlčen' v dřívějším poselství
2 ve stejnou chvíli jsem uslyšela 'není snadné'
3 knihy


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message