DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jednejte s ostatními laskavě
Poselství pro Brazílii

4. července 1995

(Curitiba, Brazílie)

Dcero, pokoj s tebou. Pamatuj, všechno, co skutečně potřebuji, je láska.

Řekni jim,1 ať se Mě učí milovat, ať se učí klanět se Mi. Nevěděli jste, že nakonec bude každý posuzován podle míry své lásky? Když jste zakusili Mou Dobrotu, budete jednat laskavě vůči ostatním. Otevřte svá srdce a pozvěte Mě, abyste Mě poznali. Láska je vedle vás.

7. července 1995

(Joinville, Brazílie)

Má Vassulo, Já, Ježíš, ti dávám Svůj Pokoj, tento Pokoj, který by ti nikdo neměl vzít!

Chraň se konfliktů, které mezi vámi vyvstávají, aby narušily harmonii, kterou jsem ti dal, a příliv pokoje, který ti dává Mé Dílo. Teď poslouchej a ber to jako Mou radu: pracuj jako vždycky se Mnou. Mé Dílo se vykonává v pokoji, harmonii a radosti. Raduji se, když vidím tvé srdce ochotné a dychtivé líbit se Mi. Kráčej se Mnou a dovol Mému Srdci mluvit k tobě. Když mluvím, piš Má slova tak, jak jsi to dělala, a když píšeš, žehnám tobě a všemu, co píšeš. Miluj Mě a tvá láska Mi vzdává chválu a čest.

Miluj Mě a těš Mě.

Miluj Mě, a nikdy nezahyneš.

Miluj Mě a Já sjednotím Svou Církev ve tvé lásce.

Miluj Mě a pro tvou lásku může být zmírněn hněv Mého Otce.

Miluj Mě a připoj se k modlitbám svatých.

- Všechno, co od vás žádám, je láska. Všechno, co od vás potřebuji, je vaše srdce. Potřebuji vaše srdce k budování jednoty ve vašich srdcích. Vassulo, potřebuji oběti, abych sjednotil Dvě Sestry!2

- Květino, říkám ti, dostalo se Mi cti a chvály během tvé mise v Brazílii. Ic.

9. července 1995

(São Carlo, Brazílie)

Jahve je Mé Jméno. Dcero, naslouchej Mému Hlasu: Já jsem tvůj Ochránce, který v tobě má zalíbení. Dovol Nám3 naplnit tě Naším Věděním, abychom poučili každého z vás. Dovol Mi, abych prostřednictvím tvé ruky ukázal tomuto pokolení Svůj Obraz. Chci, aby Mě Mé děti víc znaly. Oslav svého Otce v Nebesích.

Já, Jahve, tě miluji.


1 při mém vystoupení a svědectví
2 Pán mluví o katolické a pravoslavné církvi jako o Dvou Sestrách
3 Svatou Trojici


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message