DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Tento Nevyčerpatelný Poklad

21. března 1995

Velebeno buď Tvé Jméno,
Toho, který mi třikrát požehnal,
dovolil mi vidět Jeho skrytý plán,
který byl v Jeho Svatém Srdci od počátku
a který byl zjeven Jeho vyvolenému,
kterého tolik miloval.1

Teď jsem i já v Něm slyšela Jeho poselství,
tento Nevyčerpatelný Poklad,
jehož záblesk viděla Svatá Gertruda.

Brzy přijde doba,
kdy už nebude učit druh druha a bratr bratra
a nebude vybízet "Poznej Pána".
Ne, všichni Tě budou znát,
od nejmenšího po největšího,
protože odpustíš jejich nepravosti
a nikdy už nevzpomeneš na jejich hříchy.2

Budu se snažit kráčet po stezce,
kterou jsi mi připravil, neodchýlit se z ní
a opatrovat Poklad, který jsi nám všem dal.

Velice Mě těší tvá práce.3 Čerpej z Mého Srdce tento Nevyčerpatelný Poklad, který jsem zachoval pro vaše časy, kdy lidská srdce budou chladná, nevděčná, chlubivá a bezbožná. Mým záměrem je znovu zažehnout tento skomírající plamen a přivést je k změně smýšlení, aby, až budou uzdraveni, uznali Mě jako svého Nejvyššího Velekněze, Krista, a Krále králů.

Pojď tedy blíž ke Mně a raduj se, jaké dobré věci vidíš, naplň se z tohoto Nevyčerpatelného Zdroje blahobytu. Nedej se odradit, když se na tebe lidé dívají nechápajíce, že Milost a Odpuštění je mezi nimi, modli se za ně. Led neodolá ohni. Roztavím tento led Svým Svatým Duchem, tak spolehni se na Mne a říkej:

"Bůh bude brzy s námi."

tvůj Milovaný.


1 Svatý Jan Evangelista
3 zpoždění bylo dohnáno


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message