DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mým Plánem je zachránit vás všechny

18. března 1995

(Paříž)

(Zdržení šestiměsíční práce pro Jeho Poselství bylo dohnáno během dvou týdnů. Psala jsem po dva týdny nonstop 7-9 hodin denně. Nechala jsem papírování, které požíralo Ježíšův čas, a poslechla jsem Ho, jenom jsem psala. Dopisy zůstaly neotevřené a byly poslány k vyřízení asociaci. Programy setkání už jsem nedělala já, ale Asociace Opravdový Život v Bohu ve Francii.)

Vassulo, tvé snažení se Mi líbí. Nejsi sama. A pak, těší Mě, když se Má kárající slova neberou na lehkou váhu a nezanedbávají. Dovol Mi být tvým vůdcem a tvým duchovním rádcem. Založil jsem na tobě Svůj Plán Spásy, aby se skrze tebe Mými Poselstvími uskutečnila Má Vůle. Dovol Mi užívat tě teď už jen krátce. Vytrvej ve svých povinnostech a konej je s radostí. Mé společenství s tebou je nejsladší ze všech sladkostí. Když přijde trní a hloží, neboj se, to stejně musí přijít, ale Já tě zvednu a přejdeš nad nimi. Neuškodí ti.

- Rozšiřuj Můj Vinohrad, dcero, a Já budu šířit všechny plody Svého Vinohradu a jeho hranice nebudou mít konce. Mým Plánem je zachránit vás všechny, ale potřebuji velkodušnost usmiřující vinu tohoto pokolení. Má bolest je veliká, když vidím, jak jdou do ohně připraveného Mým Nepřítelem.

1Já Jsem Zdroj Života! a z Mé Hrudi vytékají Živé Vody! Pojďte! Pojďte a pijte, nebudu vás obviňovat, jestli kdo žízní, ať přijde ke Mně! Já jsem Život a stojím před vámi a mezi vámi všemi ....

- Dcero, zástup andělů bude vedle tebe, aby tě doprovázel2 při tvé misi. Já, Ježíš, ti žehnám a říkám ti: "lo tedhal!"3


1 najednou Ježíš hlasitě vykřikl
2 při mém mítinku v Paříži v kongresovém paláci
3 'neboj se' - aramejsky, v Ježíšově jazyce


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message