DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Měj Mě na prvním místě

3. března 1995

Můj Pane?

Já Jsem. Pokoj s tebou, Mé dítě.

Slyš Mne: ve tvé nicotnosti mohu dělat zázraky, tak se přizpůsob Mým pravidlům a nikdy nezapomínej, jak Já pracuji. Měj Mě ve svém srdci a zavládne v tobě Můj Pokoj. Nikdy nezapomeň na to, co jsem ti včera řekl! Měj Mě na prvním místě a dávej Mi trochu svého času pro zapisování Mých Poselství. Těš Mě a napiš si Mé Jméno do svého srdce. Já jsem tvůj Ženich a Mému Jménu náleží úcta.

Ať všichni kolem tebe, kdo také pracují pro Můj Chorál Lásky, se k tobě chovají tak, jako bys už mezi nimi nebyla.1 Plody tvé práce se rozmnoží v jejich rukou.2 Já, Ježíš, jsem s tebou. Dávej Mě, Má Vassulo, přede všechno a nade všechno na světě, aby se ti tvůj exil nezdál tak krušný jako dosud. Pospěš si, Mé dítě, a pochop, jak vzácná a jak drahá Mi jsi. Jsem tvůj Přítel a pozoruji tě s láskou a soucitem. Nikdy tě nezklamu. Jednej se Mnou něžně, odpovídej na Má Volání s horlivostí a z celého srdce. Miluji tě, Vassulo, a Já, Já tě nikdy neopustím. Opevním tě, Mé-Město, Svým Duchem. 

Pojď teď a udělej na sobě znamení Mého Kříže ....3 Dobře. Pojď tedy.


1 to znamená začnou přebírat iniciativu
2 pochopila jsem: spisy Opravdový Život v Bohu a shromáždění, kde jsem svědčila
3 poznamenala jsem se křížem


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message