DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dokonce i pouhý pohled na Mě Mne rozradostní

23. února 1995

(Dháka)

(Dívala jsem se na Kristův obraz.)

Původce Krásy,
jak Tebou někdo může
zůstat neokouzlen?
Ať jsme jakkoli ubozí a schopni ničit,
Tvá láska k nám nikdy neochabuje.
Hřešíme, ale jsme stále Tvoji, učíš nás,
že i když jsme zachváceni hříchem,
Ty, ve Své horoucí touze odpustit nám,
si nás budeš hledět
jako si Milenec hledí své snoubenky,
abys nás úplně získal.

ano! co bych neudělal pro každého z vás, abych se zmocnil celého vašeho srdce! tak málo potřebuje váš Spasitel ke Svému štěstí; dokonce i pouhý pohled na Mě1 Mne rozradostní;

mohu vás navždy učinit Svými a Má Vláda nad vámi promění vaši duši v křišťálově čistý diamant, zářící a bez poskvrny;

naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou vám pravím; dokud neodumřete svému „já“, nedojdete věčného života; Já jsem světlo Života a ty, dcero, si pamatuj: tvoji bratři a sestry jsou ještě daleko od Mého Božského Srdce, které je může zbožštit; jdou cestou záhuby a Zkáza je pomalu pohlcuje, aniž by si toho byli vědomi! tvorstvo! stačí jen chtít a sestoupím na tebe jako Řeka, ten věčný Zdroj vycházející z Mé Hrudi; ic


1 To když jsem se s láskou dívala na Jeho Obraz.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message