DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Zrychlím Svůj Plán kvůli tomuto zbytku

12. ledna 1995

Pane,
dej Svému Hlasu zaznít v tomto roce  jako nikdy předtím.
Jak dlouho k Tobě Tvoji lidé mají křičet o pomoc?

Tradice, kterou jsi nám předal, se uvolňuje.
Rouhání Pravdě je na denním pořádku
a odpadlý muž má převahu nad věrným.
Jistě vidíš všechnu tu hrůzu.
Jak dlouho, Hospodine, máme
křičet k nebi: "Jsme utiskováni!"
A Ty nesestoupíš?
Naše zranění je vážné a Ty jsi lék, 
tak nebude Tvůj Hlas slyšet
nejmocněji v tomto roce?

Odpadlíci už konfiskují Oběť Tvého Syna,
stále ještě nepřijdeš a neuděláš konec jejich zlu?
Pomalu jsme zbavováni naší spásy
a Ty, můj Pane, budeš dál mlčet?

Nařizuje se nám, abychom neprorokovali v Tvém Jménu 
a vytlačují nás z Tvého Domu;
vyhánějí nás a srážejí, když svědčíme o Tvé Lásce,
chtějí, abychom mlčeli. Vidíš?
Vidíš, jaký nepořádek udělali ze Tvé Svatyně?
Vidíš, jak se denně rouhají Tvému Duchu?

Když k Tobě křičel Jonáš ve své úzkosti, odpověděl jsi mu.
Když k Tobě volal z břicha Podsvětí,
odpověděl jsi mu a on slyšel Tvůj Hlas.
Dnes, můj Bože, ještě nebyl slyšet náš nářek?
Ještě nezasáhl Tvé Uši?

Když Jonáše spolkla ryba,  zůstal ve tmě tři dny a tři noci.
A co my, Pane? 
My v té tmě máme zůstat navždycky?
Je o Tobě známo,
že zjednáváš spravedlnost chudým v duchu
a podporuješ právo dobrého člověka,
obrať tedy Své Oči k naší bídě a zachraň nás!

Svůj Pokoj ti dávám.

Mé dítě, poslouchej Mne a piš: zrychlím Svůj Plán kvůli tomuto zbytku, proto zůstaňte bdělí, vždyť nevíte, kdy Mě bude slyšet plamenem .... a Můj Svatý Duch se vyleje na mnohé. Pokud někteří zoufají, podpořte je, ujistěte je, že jejich Otec v nebesích urychlí Svůj Plán.

Brzy, a to je pro tebe brzy,1 promluvím a Můj Hlas bude oheň ničící ty, kteří ničí zemi.2 Buď bdělá a trpělivá, teď už to nebude dlouho trvat a Má slova se naplní. 

Budu soudit poctivě.


1 Brzy pro mne je lidské brzy. Boží 'brzy' může trvat i tisíc let.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message