DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Chci, abys Mi byla věrná

24. prosinec 1994

Pane, Učiteli a Spasiteli?

Já Jsem;

kázal jsem ti od Srdce k srdci; dělal jsem tyto věci, abych tě získal; chtěl jsem, aby se ode Mě Má žačka naučila dobývat pro Mě duše; všechny vás věčně miluji… žačko, chci, abys Mi byla věrná; to je dárek, který Mi můžeš nabídnout během půlnoční mše! - svou věrnost z celého srdce; a když to uděláš, Můj Otec a Já v tobě projevíme Svou Svatost, abychom tě posílili v této bitvě v čase Soužení;1 kdyby někdo z přívrženců Šelmy byl k tobě nepřátelský, buď pro ně jako prak a rozdrť je, jako ve vizi,2 kterou jsem ti dal…

nyní, maličká, buď jedno se Mnou; pokračujme ve sdílení; Já jsem Pán, tak se neboj; Mé Jméno: Ježíš Kristus, Syn Boží a Spasitel;


2 Vize: ocitla jsem se v zajetí přívrženců Šelmy. Vzali mi prsten s křížem, na chvilku s ním zmizeli a pak s ním přišli zpět. Vrátili mi ho. Když jsem ho brala, věděla jsem, že ho zneuctili. Poté mě doprovázeli ke dveřím, ale jak jsem procházela jejich halou, uviděla jsem na zdi Emblém Šelmy (přesně tak, jako my máme kříž). Rychle jsem se rozhodla. Poblíž jsem uviděla něco jako prak, chopila jsem se ho a celou svou silou jsem zasáhla jejich Emblém přímo do oka (středu), čímž jsem jej zničila a s ním i všechnu ďábelskou sílu v něm. Když jsem se k tomu rozhodla, věděla jsem, že by mě to mohlo stát život, ale řekla jsem si, že to za to stojí, pokud tím zničím jejich moc. Jakmile jsem Emblém roztříštila, následovníci šelmy, kteří mě doprovázeli ke dveřím, se roztřásli hrůzou a začali se bát. Pochopila jsem, že když jsem zničila jejich Emblém, přemohla jsem i je, a tak už nade mnou neměli žádnou moc.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message