DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Poselství pro Francii

25. listopadu 1994

(Francie)

Můj Pane!

Já Jsem.

Opři se o Mne .... pokoj, Mé dítě. Poslouchej a chápej: spolehni se na Mou mocnou sílu a Nekonečné Milosrdenství. Mluv tak, jako Já jsem mluvil k tobě. Sleduj jádro Zákona.1 Připomenu ti všechno, co je třeba říci.

(Pak dal Kristus toto poselství pro Francii.)

V těchto dnech jsem si oblékl žíněné roucho, abych ukázal Svůj žal, nevšimli jste si, jak jsem začal prohledávat poušť, abych našel Svou nejstarší dceru?2 Jestliže jsem se dnes kvůli tobě dal do pátrání v poušti, to proto, abych ověřil pravost tvého jména, protože ty jsi byla první povolána, abys šířila Mou Lásku.

Nikdy nezapomenu, jak jsi byla Mou pýchou a Mou chloubou a jak jsi bývala poslušná. Co se stalo s tvou někdejší velikou horlivostí? Obrátil jsem se kdysi na tvé srdce. Jak jsi mohla zapomenout na všechny milosti, kterých se ti ode Mne dostalo teprve včera? Jsi dědičkou, Dcero-Mé-Církve, jsi dědičkou Mého Království. Přišel jsem k tobě, abych oživil tvou oddanost Mému Svatému Srdci, prostřednictvím slibu.3 Dare-Mého-Otce! Kdysi strážkyně Mých Zájmů, nenuť Mne říci: "Mé vlastnictví bylo prodáno a zaplnili je správcové, nedovolili Mému Duchu, aby zůstal ve Svém sídle, Mé sídlo teď řídí tělo." Vrať se ke Mně a naprav opět své srdce. Lituj a doznej svou vinu v Přítomnosti Mého Otce a odpovím na tvé volání lítosti.


1 Tím je: Láska. "Evangelizuj s láskou pro Lásku."
2 titul dávaný Francii
3 Francie má Božskému Srdci slíbit věrnost


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message