DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Bude pošlapávána Věčná Oběť

14. října 1994

(Mluví Svatý Michael.)

Vassulo-Kristova-Utrpení, Já, Svatý Archanděl Michael, tě zdravím a žehnám ti.

- Pamatuješ si, jak tě Bůh zavolal, abys žila Pravý Život v Něm? Pouhá vzpomínka na tvé duchovní vzkříšení Mě dojímá k slzám .... byla jsi kdysi ve válce s Bohem, protože všechen tvůj zájem patřil věcem, které jsou neduchovní, ale teď, chvála buď Bohu, Spravedlivému, Nejvyššímu, On tě přikryl Svým Svatým Duchem a Svou mocnou Rukou tě pozvedl, aby ses stala svědkem Jeho Svatého Ducha. Vždyť Jeho Duch si v tobě zřídil Svůj domov. A od začátku1 Jeho Duch, nacházející u tebe domov, oslavuje Sebe naslouchaje tvému volání: "Otče, Abba." - Teď už to nebude dlouho trvat a sestoupí, aby strhl nepravost, která se usídlila v srdcích lidí.

Hleď, po více než tři léta bude pošlapávána Věčná Oběť.2 Pro toto neuvěřitelné rouhání třetina vašich obyvatel zahyne nepravostí. Pán přísahal při Své Svatosti. Připravte se teď na setkání s Bohem ....3 nemám z toho radost, když ti to říkám, protože ďáblovi se dnes ve vašem pokolení vzdává velká úcta. Byl vrah od počátku a lhář, a dnes je uctíván jako otec. Vzdávají se mu pocty. Za vašich dnů před jeho dílem sklánějí zákon, tvá generace na sebe přivolala trest. Vaše země jsou zamořené nečistými duchy, kteří se všude potloukají.

Satan dnes pokouši i vyvolené Boží, proto přichází trápení na toto pokolení, které si staví své věže nevinnou krví4 a budují své země na zločinu. Tato oběť5 se líbí Satanovi .... Slož svou důvěru v Nejvyššího, dítě, a povzbuzuj lidi, ať prosí o Můj zásah. Já, Svatý Michael, archanděl Boží, nikdy nepřestanu bránit Pravdu. Stůj pevně,6 a i když rány nepřítele mohou zraňovat, jsem s tebou. Raduj se z přízně Nejvyššího.

(Mluví Pán:)

Buď v pokoji. Pojď blíž ke Mně a vnímej Můj Pokoj. Nikdy tě neopustím. Pomohu ti, aby Mé Srdce triumfovalo v tobě. Nedovol Satanovi, aby tě klamal pochybnostmi. Rozmnožím Svá Znamení na tobě. Ke cti Svého Jména budu dělat tyto věci.


1 od začátku mé konverze
2 Ježíšova skutečná přítomnost ve Svaté Eucharistii
3 Když Svatý Michael viděl můj smutek, dovolil mu Bůh zůstat ještě chvilku se mnou, zatímco jsem smutně uvažovala o obsahu Jeho poselství
4 potratový zákon legalizovalo mnoho národů
5 Potraty se líbí Satanovi, protože Satan potřebuje lidskou oběť, aby získal moc, a praktikuje to denně tolik lidí, kteří nemají ani ponětí, že se to stává dobrovolným kultem ďábla. Ďábel žízní po krvi, a teď se mu jí dostává od nevinných
6 Svatý Michael se mi snažil říci, ať ho napodobuji, to znamená ať nikdy neumdlévám s psaním a neztrácím odvahu, přes údery, které dostávám


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message