DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ďábel tě chce znovu stáhnout k sobě

18. května 1987

(Dnes o půl sedmé jsem byla u Svatého Přijímání, jak to ode mne žádal Ježíš. Během Mše ke mně začal mluvit. Přijala jsem Chléb, přičemž jsem ho v ústech cítila jako rozdrásaný kousek masa,1 který se odtrhl během bičování. Zvláštní, včera jsem to vnímala úplně jinak než dnes. Vypadalo to, že mi Ježíš dává zakusit Svaté Přijímání různými způsoby.)

Ježíši?

Já jsem;

miluj Mě, pojď ke Mně blíž; budu ti dávat různé dojmy pokaždé, když Mě budeš přijímat; Vassulo, zarmucuje Mě, když si ode Mne udržuješ odstup;

(To je pravda. Někdy, když mě přepadne „vlna“ pochybností, zdráhám se s Ním mluvit, ba se na Něj podívat, přičemž říkám sama sobě, že to není On. Vyhýbám se Jeho obrazu, rozhovoru s Ním i všemu, co mě naučil. Pokouším se přesvědčit sama sebe, že si se mnou zahrává má fantazie.)

zarmucuješ Mě, milovaná; urážíš Mě, když Mě přehlížíš a děláš, jako bychom se neznali; pochop konečně, že za tím vším vězí ďábel; je zoufalý, a proto se ti snaží namluvit, že všechny milosti, které jsem ti dal, si jen představuješ; chce, abys zapomněla na všechna Má Božská učení; chce tě znovu stáhnout k sobě;

když se Mi takto vzdaluješ, mám strach, strach, o tebe; když pastýř vidí, že se jedno jehně vzdaluje od jeho stáda, bude jen nečinně sedět? dobrý pastýř za ním poběží, vezme je do náručí a přivede zpět;

když vidím, že se vzdaluješ, nebudu čekat; vyrazím za tebou a přinesu tě zpět; přitáhnu tě blíž k Sobě; maličká, když ti bude zima, přikryji tě Svým pláštěm; budu tě sytit, a když ti bude úzko, pozvednu tě na Své Srdce; co bych pro tebe neudělal;

Ježíši?

Já jsem;

Proč všechny tyto milosti pro mě? Proč?

nech Mě svobodně dávat, komu se Mi zlíbí;

Ale já se nechci lišit od ostatních!

Vassulo, budeš Mě přijímat, dovol Mi tě používat; což jsem ti neřekl, že tě osvobodím?

Nerozumím.

přeji si osvobodit mnoho duší z jejich okovů, okovů zla; používám tě jako nástroj; chápej Má Díla správně; Má výzva není určena jen pro tebe; Má výzva k Pokoji a Lásce je adresována celému lidstvu!

Ano, Pane, ale je mi trochu nepříjemné, že o tomto vědí mí přátelé. Mám na mysli, že je mi nepříjemné, když se na mě někteří z nich podívají a řeknou, „jsi privilegovaná“. Cítím se hrozně.

právem se cítíš hrozně, dcero, protože jsi byla vyvolena pro svou ubohost; nezvolil jsem tě pro tvé zásluhy; už dříve jsem ti řekl, že nemáš žádné zásluhy a že z úst Pána nevychází nic než Pravda; přicházej často a vyznávej Mi své hříchy; pamatuj si, že ti nedávám přednost před ostatními Svými dětmi;

Vím, Ježíši, a právě proto jsem na rozpacích, že mi dáváš milost zavolat Tě, kdykoli chci.

Vassulo, Vassulo, dávám i těm nejubožejším; ať tvoji přátelé vidí, jakou propastí Milosrdenství a Odpuštění je Mé Srdce; ať vidí, že dokonce křísím mrtvé; ať vidí, jak velice miluji i ty, kdo Mě odmítají;

Ježíši?

Já jsem, milovaná;

Nevím, co říct.

řekni Mi, že Mě miluješ;

Miluji Tě a Ty to víš.

miluji tě, dcero; ano i přes všechnu tvou ubohost; nezapomínej se Mnou mluvit; Já jsem tvůj Ženich; děl se se Mnou a usmívej se na Mě, když Mě vidíš;

Ano, Ježíši. Cítím, že Tě už jen svou přítomností urážím. Vím, opakuji se. Jak mě můžeš snášet...

miluji tě;

Miluji Tě také.

vnímej Mě; podívej se Mi do očí;2 ano, pamatuj si, dcero, že jsem tvůj Svatý Otec; nyní pojďme;


1 Ježíš mi ukázal, že Svaté Přijímání není jen obyčejný chléb, který jsme přijali, ale že je to skutečně Ježíšovo Tělo, které přijímáme.
2 Podívala jsem se na Něho. Jeho pohled byl vážný, ale PLNÝ lásky…
Já jsem, milovaná. 


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message