DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Danielovo proroctví se naplní

23. srpna 1994

Můj Pane?

Já Jsem; maličká, dávám ti Svůj Pokoj;

přišel jsem k tobě, abych našel útěchu ve tvém srdci; mám ve Svém Srdci ránu, která je nesnesitelná… dnes se Mi přívrženci Šelmy rouhají ve Svátosti Mé Lásky; Láska je zrazena, poplivána a pošlapána; jsem teď v jejich hříšných rukou, víš, co to znamená? Má Věčná Oběť je v jejich rukou; kamenují Mě a přísahají si navzájem, že Mě odstraní z Mého Svatostánku;

hleď! blízko je ten den, kdy veřejně vyhlásí, že mám být odstraněn ze Svého Svatostánku a postaví na Mé místo prázdný cimbál… a Danielovo proroctví se naplní;

dcero, nikdy neochabuj ve své víře a věrnosti, nikdy nespi, nikdy nepochybuj; dej Mi spočinout, Má milovaná, dej Mi spočinout… ic;

Generace! Nemůžeš říci,
ne, nikdy nemůžeš říci svému Vykupiteli,
až přijde Jeho Den:
„ležím osaměle na své vlastní půdě
a není tu nikoho, kdo by mě zvedl.“
Až na tebe udeří Oheň, pokolení,
a bude tě pálit a bičovat,
přičemž tvé zahrady budou vadnout
stejně jako tvé vinohrady,
neříkej svému Vykupiteli:
„přines mi něco k jídlu a k pití,“
protože máš litovat
a přestat obdivovat to, co je zlé.
A pokud jde o bezbožné,
kteří znesvěcují Věčnou Oběť Pána
a Smrt považují za svého přítele,
na vás bude Oheň dorážet tím zuřivěji,
dokud Pán neuvidí vaše slzy lítosti.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message