DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Budeš též trpět

23. července 1994

(Patmos)

Vassulo-Mého-Svatého Srdce, žehnám ti.

Chovej se ke Mně jako ke svému příteli. Nikdy neopouštěj své poslání, které zahrnuje psaní. Poskytni Mi čas na psaní, dopřej Mi čas, aby na Můj oltář1 proudila Má požehnání, Má myrha a Můj posvěcující olej. Popřej Mi čas, abych tě pokryl Svou vůní: kadidlem.

K utišení hněvu Mého Otce vyslovuj Jeho Jméno s úctou a chválou ve Shromážděních. Budu volat2 a ty si buď vědoma Mého volání. Nyní měj Můj Pokoj a měj Mě ve své mysli3 a uchovávej Mě ve svém srdci ....4 Přátelé? Slyšte Mne. Vždycky si pamatujte: Mesiáš byl pronásledován, jednalo se s Ním jako s vetřelcem, s Jeho učedníky také. Dítě! jsi ze Mne a protože přicházíš od Mesiáše, budeš též trpět, jako Já jsem trpěl, ne že bych tě už předtím nevaroval, toto je jen připomínka.


1 my můžeme být oltářem Božím
2 vyžadovat poselství
3 to znamená modlitbu bez přestání
4 Tady se Ježíš odmlčel, pak dívaje se na mne, se zeptal: 'Přátelé?' Mínil tím: 'stále jsme spolu?'


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message