DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Přestaň se cítit provinile

19. července 1994

(Rhodos)

Pane?

Já Jsem.

Dovol Mi být s tebou.1 Napřim své srdce a jednej v souladu s Mým Srdcem. Jsem přítomen.

Cítím, že jsem v tomto závodu daleko za Tebou
a už Tě skoro ztrácím z očí.
Jsem snad překážkou ve Tvém božském plánu?
Jsem pomalá? Jsem nevěrná?
Vzdávám poctu světským věcem?

Ach, jsi slabá, ale Můj Plán se v tobě uskuteční pro tvou žízeň po Mně. Zůstaň malá, aby každý kolem tebe postřehl Mou Velikost .... udělej všechno, co můžeš a Já udělám, co zbývá.

Dej mi teď ujištění z Bible, prosím.

Dobrá, otevři tedy Bibli.2 Ano, dychtivě přijímej Mé Slovo. Je to tvá strava a udržuje tě naživu.

Vassulo, Mé Srdce krvácí, když tě vidím smutnou .... vnímej Mou bolest .... chci, abys prožívala Můj Pokoj a Mou Radost. Netrap se a nerozčiluj kvůli věcem, které nemají trvání! Teď, kvůli Mně, jdi do kostela Svatého Jiří a modli se růženec. Chci, abys složila svou naději ve Mne, protože Já Jsem bohatý štěstím. A také štědrý v jeho rozdávání. Shromáždi všechno dobré ode Mne a naplň svou duši ode Mne, protože Já Jsem Zdroj tvého štěstí. Já mám jedinou pravou Radost a Život, který trvá a je reálný. Opři se o Můj Soucit a přestaň se cítit provinile. Už jsem ti odpustil. Pamatuj, i když už jsi udělala pokrok, stále ještě se učíš a stále jsi Mou žačkou.

Ale ne nejlepší.

Ne, ale miluji tě. Posílím tě, žačko, drž se Mne. Já, Ježíš, ti pomohu. Ic.


1 při diktování
2 otevřela jsem ji a četla


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message