DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Budeš se stávat Mou kopií

10. července 1994

pokoj s tebou; ať jsou modlitby tvým denním chlebem; ať naplňují tvá ústa, velice rád jim naslouchám; Já jsem Dechem tvého života, říkej:

Pane Nebes,
posvěcuj mou duši,
Svůj příbytek, abys,
můj Králi, byl oslavován;
dej mé duši korunu svatosti,
abych se skrze Tvé Božství
mohla stát dědičkou
Tvého Království
a Tvé Slávy; slibuji,
že položím svůj život
za své bratry a sestry,
a stanu se částí Tvého Plánu Spásy;
Stvořiteli, jsem Tvá,
Ježíši Kriste, jsem Tvá,
Duchu Svatý, jsem Tvá;
amen;

tvůj příbytek je v Nás, Nejsvětější Trojici; ekklesia ožije;

dcero, miluj Mě a budeš žít; jez Mě a budeš ve Mně růst; pij Mě a oživneš; když budeš dělat tyto věci, budeš se stávat kopií Mě: svého Boha;

žačko, miluji tě a žehnám ti; Ježíš je Mé Jméno; přijmi Můj Pokoj;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message