DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsem tvůj nejlepší Přítel

20. června 1994

(Před shromážděním - Toronto, Kanada)

Pane?

Já Jsem; buď v pokoji; Já, Ježíš, tě miluji, vždy si to připomínej;

Pane,
veď mé kroky, jak jsi mi slíbil.
Jsem připravena jít a sloužit Ti,
má Velebnosti.
Kéž je Tvé slovo v mých ústech,
jsi radostí mého srdce.
Když se mnou nejsi,
nejsem nic a jsem ochromena.
Z celého srdce na Tebe naléhám,
abys mi pomohl.

požehnaná Mé Duše, co bych pro tebe neudělal…

budiž, Má malá společnice; Můj Duch bude nad tebou nejen proto, že jsi prosila, ale i proto, že Mé Jméno bude oslaveno skrze tvá ústa; Má Učení otevřou širokou dálnici, takže po ní budou moci kráčet mnozí;

jsem tvůj nejlepší Přítel a vždy ti pomohu;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message