DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mým potěšením je každé čisté srdce

10. června 1994

(USA - Fairfield)

Pane? Jsem Ti k službám.

Já Jsem. Tady jsem, stojím vedle tebe.

Slož svou naději ve Mne a budeš pevně stát. Oh, dcero, řekni jim, pověz jim, že Mé Srdce je hlubina Lásky a Milosti. Duch, kterého vám posílám, vám připomene Pravdu a že Já Jsem.

Naslouchej a piš: Pokoj vám. Děťátka, Mým potěšením je každé čisté srdce. Mou radostí je, když vidím vaše oči hledající jen nebeské věci. Mou slávou je, když přijdete ke Mně a řeknete: "tady jsem .... tady jsem", nabízejíce Mi své srdce, abych je proměnil ve Své panství a kraloval v něm. Mou velikostí a slávou je, když Můj svatostánek1 udržujete ve svatosti, přeměňujete jej ve slavný příbytek pro Mou vznešenost. Mou svrchovaností je, když ve své ubohosti a chudobě můžete volat:

"Hosana! Hosana Králi, který nás zachránil, na věky!"

.... to je Mou Slávou .... vaším posvěcením vytvářím zahrady z pouští .... vaší láskou křísím mrtvé.2 Když žízníte po Mně, svém Bohu, těšíte Mě a stáváte se hojivým balzámem pro Mé zraněné Srdce .... pozvedni oči, dítě, a pohleď na Toho, který se k tobě sklání, aby tě zvedl k Sobě. Pojďte, Má města, a spojte se jedním hlasem a jedním srdcem v modlitbě, kterou jsem vás naučil:

(Modlím se.)

Žehnám vám z hlubin Svého Svatého Srdce. Žehnám vám, zanechávám vám na čele Vzdech Své Lásky. Buďte jedno.


1 svou duši
2 duchovně mrtvé


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message