DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já jsem Jediný Soudce

3. června 1994

Můj Pane?

Já Jsem; dávám ti Svůj Pokoj, maličká;

dcero, mnoho lidí k tobě přichází a ptají se: „je všechno v pořádku? co nám chce Ježíš říci v těchto dnech?“ dcero z Egypta, těmto lidem řekni toto:

‚Ježíš ti říká, pokolení, že ses stále ještě neuzdravilo ze své nemoci, nezotavilo ses ze svého odpadlictví1 a ve tvém oku je víc než trám;

generace, až do dnešního dne je Láska odmítána, ale ve Svém Milosrdenství čekám trpělivě na hold, kterým jste povinni Mně, svému Bohu; čekám trpělivě na každého z vás, aby dosáhl plné míry svých vin, než na vás dopadne Má Spravedlnost; dovolte Mi, abych vám nabídl tuto cestu: vraťte se ke Mně a svým srdcem litujte, proměňte poušť, kterou jste se stali, v zahradu, v Ráj, milujte! milujte se navzájem!

druhého křížovému výslechu, hleďte nejdříve na trám ve svém oku, modlete se bez přestání, žijte svatě, nedopřávejte svým očím oddechu; smiřte se se svými bratry2 a uniknete smrti; nepronásledujte všechno, co je svaté; zpovídejte se upřímně a celou svou bytostí,3 neklamte sami sebe;4

Tvůrce vám říká: pohrdejte vším, co není svaté, hleďte do nebe a buďte svědky Nejvyššího; věnujte se víc modlitbě a snažně proste svého Tvůrce, aby byl vaším Světlem a vaším Průvodcem;

vraťte se ke Mně, abych mohl obmýt viny, které pácháte dnem i nocí; vaše nemoc není nevyléčitelná, i když je vaše vina veliká a vaše četné hříchy jsou jako mor pro vaši duši; mohu vyléčit vaši vinu, mohu vám odpustit a obnovit celé vaše tělo… každý, kdo miluje svůj život, jej ztratí, každý, kdo ztratí svůj život na tomto světě, si jej uchová pro věčnost;

mnozí z vás čtete Má Poselství, ale nechápete jejich podstatu, protože nejste dobře zakotveni ve Mně; sledujete literu těchto Poselství, ale nedaří se vám proniknout k jejich podstatě! naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou vám pravím, svobodu lze nalézt ve znovuzrození z Ducha; jedině tehdy, když Duch otevře vaše oči, poznáte Velikost Mého Jména a hlubiny Mé Vznešené Velebnosti;

jistě víte, že sklidíte, co zasejete; jestliže zaséváte v poli rozdělení, čeká vás sklizeň svárů a rivality; zaséváte-li v poli obviňování, získáte sklizeň vlastního odsouzení; zaséváte-li v poli pomluv, budete z toho sklízet svůj vlastní pád; zasévejte semena lásky ve svém poli a budete sklízet návrat lásky; zasévejte v poli odpuštění a dostanete sklizeň milosrdenství; neustanovujte sami sebe za soudce, Já jsem Jediný Soudce…

tak jako dříve vám říkám: nepřicházím svět odsoudit, Já jsem tu proto, abych svět zachránil; Já jsem tu nyní, abych varoval svět, proto vám, kteří tak rychle odsuzujete a korunovali jste sami sebe soudci, vám pravím: už máte svého Soudce!‘

řekni těm, kdo se tě ptají, dcero, zda je všechno v pořádku, aby zůstali bdělí a modlili se po celý čas o sílu přežít všechno, co se stane; to stačí, dcero, stůj při Mně věrně a modli se bez přestání; Mé dítě, Já, Ježíš, ti budu pomáhat na této rozsáhlé cestě, kterou kvůli Mně podnikneš;5

Já, Ježíš, žehnám tobě i otci Michaelovi; Láska je ti nablízku; ic


1 Všeobecného Odpadlictví po celém světě.
2 Tzn. s každým.
3 To taky znamená umrtvovat své tělo postem.
4 Tzn., že nestačí jít ke zpovědi a vyzpovídat se jen ze zvyku či z povinnosti, člověk musí opravdu cítit svou vinu a být upřímný, když se zpovídá.
5 Několik setkání v USA a v Kanadě a televizní programy.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message