DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Zachovávej pevně Mé Zákony

26. května 1994

pokoj s tebou; říkej Mi tato slova:

Můj Ježíši,
ty jsi jediná Láska mého srdce,
jediná Naděje mého života,
jediné Světlo mé duše,
proto zůstaň se mnou, Kriste;
přemáhá mě má vina
a zarmucují mě mé hříchy,
přijď a osvoboď mě
ode všech mých vin,
neprodlužuj Své mlčení;
přijď a obnov mě,
probuď mě Svou Moudrostí
a dej, aby se Tvůj Svatý Duch
stal mým Vládcem;
amen;

řekni Mi to teď s důvěrou; stojím před tebou, Svou Ruku na tobě; je mi tě líto; zachovávej Mé Zákony pevně ve svém srdci a neděs se, když Mě vidíš přicházet s lukem a šípy; Má paže v tobě musí ještě roztříštit několik kamenů; pojď a piš se svým Spasitelem; neboj se, jsem to Já, Ježíš Kristus, tvé Bohatství; ic;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message